Hoiustamine

Lihtne ja turvaline viis vabade vahendite paigutamiseks

 • kõrged intressid võrreldes suuremate pankadega
 • riigi poolt tagatud - kõik hoiused koos kogunenud intressidega väärtuses kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta on tagatisfondi seaduse järgi garanteeritud
 • paindlik - võimalus valida ettevõttele sobiv tähtaeg ja valuuta

Avan hoiuse

 • Tähtajaline hoius

  Tähtajaline hoius sobib vaba raha hoiustamiseks kindlaks tähtajaks (1 kuu kuni 5 aastat). Tähtajalisele hoiusele ei saa teha täiendavaid juurdemakseid ja sealt ei ole võimalik teha ka väljamakseid. Minimaalne hoiustatav summa on internetipangas 100 EUR ja pangakontoris 200 EUR.

  Intressid
  Mida pikemaks ajaks raha hoiustate, seda kõrgem on teenitav intress. Kehtivate intressimääradega tutvuge siin.
  Intressid kannab Krediidipank kord kuus või lepingu lõppkuupäeval Teie ettevõtte arvelduskontole või hoiulepingu automaatse pikenemise korral koos hoiustatud summaga uuesti tähtajalise hoiuse kontole.

  Automaatne pikenemine
  Lepingut sõlmides on Teil võimalus valida hoiuse automaatne pikenemine. Sellisel juhul pikeneb hoius automaatselt hoiuperioodi lõppkuupäeval sama pikaks hoiuperioodiks pikendamise hetkel kehtiva intressimääraga. Automaatse pikendamise saate vajadusel ka tühistada.

  Ennetähtaegne lepingu lõpetamine
  Erandkorras kokkuleppel Krediidipangaga on võimalik tähtajalise hoiuse lepingut ennetähtaegselt lõpetada. Sellisel juhul kaotate aga intressid.

 • Kasutushoius

  Kasutushoius on paindlik võimalus vaba raha hoiustamiseks. Nagu nimigi ütleb, siis saate erinevalt tähtajalisest hoiusest kasutushoiusel olevat raha igal ajal kas kogu summas või osaliselt kasutada. Samuti võite kasutushoiusele igal ajal ükskõik mis summas vaba raha juurde panna. Kasutushoiust saate sõlmida vaid eurodes. Kasutushoius sobib hästi mõne uue projekti või ettevõtmise tarvis raha kogumiseks.

  Väljamaksete tegemine
  Vajadusel saate hoiuselt raha kätte ilma hoiust katkestamata. Välja on võimalik võtta kas kogu summa või ainult osa summast. Vajaliku summa kannab Krediidipank Teie ettevõtte arvelduskontole ilma teenustasuta 15-ndal päeval alates Teie poolt vastava korralduse esitamisest. Soovi korral on Teil võimalik saada raha kasutushoiuselt kätte ka kohe, kuid siis peate maksma teenustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

  Intressid
  Kasutushoiuse intress on kõrgem kui arvelduskontol olevale rahale makstav intress, kuid madalam kui tähtajalise hoiuse intress. Kehtivate intressimääradega tutvuge siin. Intressi arvestatakse igapäevaselt kasutushoiuse kontol päeva lõpus olevalt jäägilt. Intressid kannab Krediidipank kord kuus Teie ettevõtte arvelduskontole või kasutushoiuse kontole.

 • Hoiuste võrdlus

  Tähtajaline hoius Kasutushoius
  Eesmärk kindla summa hoiustamine kindla tähtaja jooksul raha kogumine, vajadusel igal ajal kasutamine
  Minimaalne hoiusumma Kontoris:
  200 EUR
  Internetipangas:
  100 EUR
  puudub
  Tähtaeg 1 kuu kuni 5 aastat tähtajatu
  Intress Hetkel kehtivad intressimäärad
  Juurdemakse võimalus puudub jah, igal ajal
  Väljamakse võimalus puudub jah, igal ajal
  Intressi väljamaksmine kord kuus või lepingu lõpus arvelduskontole kord kuus arvelduskontole või kasutushoiuse kontole
  Automaatne pikenemine võimalik puudub

  Avan hoiuse

 • Hoiuste riiklik kaitse

  Klientide arveldus- ja hoiusekontodel olev raha (edaspidi Hoius) on tagatud Tagatisfondi poolt. Hoiused hüvitatakse panga moratooriumi, tegevusloa kehtetuks tunnistamise või pankrotimenetluse algatamise korral 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot iga kliendi kohta ühes krediidiasutuses. Täpsemalt lugege siit.

 • Hinnad

  Hoiukonto avamine tasuta
  Tähtajaline hoius
  Ennetähtaegse lõpetamise tasu
  - raha laekub kontole samal päeval 0,25% hoiuse summast, kuid mitte rohkem
  kui 100 EUR, 100 USD, 100 GBP, 1000 SEK
  (sõltuvalt hoiuse valuutast)
  - raha laekub kontole 5 päeva pärast tasuta
  Kasutushoius
  Ennetähtaegse lõpetamise tasu
  - lepingus märgitud etteteatamistähtajaga tasuta
  - etteteatamistähtajata 0,5% summast (min 1,60 eurot)