Investeerimine

Sobib raha pikaajaliseks kasvatamiseks

  • Võimalus teenida märkimisväärselt suuremat tulu kui hoiustades.
  • Mõeldud klientidele, kes on valmis riske võtma - mida suurem on oodatav tulu, seda kõrgem on ka risk.
  • Regulaarne investeerimine võrreldes ühekordsete suuremate summade investeerimisega võimaldab ajas riske hajutada.

Krediidipanga vahendusel on Teil võimalik osta riiklikke ning ettevõtete poolt emiteeritud võlakirju.
Võlakirjade puhul on tegemist fikseeritud intressimääraga (tootlusega) väärtpaberitega. Võlakirju ostes on Teil teada, kui suur on tehtud investeerigu tootlus. Siiski ei tohi unustada, et võlakirja väljaandja krediidirisk on Teie kui investori kanda.

Põhjalikuma info saamiseks võtke ühendust finantsturgude osakonnaga tel 669 0941.