Arveldus- ehk maksekonto

Arvelduskonto on võti pangateenuste maailma

 • Teie ettevõtte raha on turvalises kohas
 • saate erinevate pangakanalite kaudu igapäevaseid rahaasju kiiresti ja mugavalt korraldada
 • tagab juurdepääsu kõigile Teie ettevõttele vajalikele pangateenustele
 • saate avada Krediidipanga poolt noteeritavates valuutades

Arvelduskonto avamine on lihtne ja kiire. Uutele äriklientidele pakume Krediidipanga toodete ja teenustega tutvumiseks Stardipaketti, kuhu on koondatud enamkasutatavad igapäevased pangateenused.

Asutamisjärgus oleva ettevõtte (aktsiaselts, osaühing) aktsia- või osakapitali kogumiseks saate avada stardikonto. Pärast äriregistrisse kandmist vormistab Krediidipank stardikonto ümber arvelduskontoks. Stardikontol olevaid vahendeid on võimalus hakata kasutama peale ettevõtte registreerimist äriregistris.

Leian lähima kontori

 • Arvelduskonto avamine

  Konto avamiseks palume ettevõtte esindajal pöörduda lähimasse Krediidipanga kontorisse ning esitada oma isikut tõendav dokument. Pangatöötaja kontrollib juriidilise isiku registriandmeid Registrite ja Infosüsteemide Keskuse e-äriregistri andmebaasist.
  Juhul, kui juriidilise isiku esindusõigus ei kajastu registrikaardil, tuleb esitada ka vastav esindusõigust tõendav dokument.

 • IBAN kontonumber

  IBAN (International Bank Account Number) tähistab rahvusvahelist kontonumbrit. IBAN kontonumbri kasutamine muudab arvelduste tegemise mugavamaks, kiiremaks ja täpsemaks, sest selle abil on võimalik automaatselt tuvastada nii riiki kui ka konto avanud panka. Eesti IBAN-kontonumbrid on 20-kohalised.

  Krediidipanga poolt väljastatav IBAN sisaldab kahetähelist riigikoodi (EE), kahekohalist kontrolljärku, kahekohalist pangakoodi (42), siis numbrit 0 ja seejärel olemasolevat Krediidipanga siseriiklikku kontonumbrit.

 • Hinnad residentidele

  Arvelduskonto avamine tasuta
  - sh stardikonto avamine tasuta
  arvelduskonto aastane intressimäär 0,01%*
  Arvelduskonto igakuine haldustasu (v.a. mittetulundusühingud, sihtasutused) 1 euro**
  Kontoväljavõte
  internetipangast tasuta
  kontorist*** 0,35 eurot/lk (min 3 eurot)
  - üks kord aastas kuni 12 kuud tagasi tehtud tehingute kohta tasuta
  Arvelduskonto sulgemine tasuta
  * arvestatakse eurokonto kuu miinimumjäägilt. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta.
  ** sisaldab regulaarselt teostatavat registriandmete kontrolli Äriregistrist
  *** saatmisel lisandub edastamise tasu