Akreditiiv

Aitab maandada riske esmakordsete ning suurte ja keeruliste väliskaubandustehingute korral

Akreditiivi puhul täidab sõltumata vahendaja rolli pank. Ostja ehk akreditiivi avaja panga kohustus on maksta müüjale ehk akreditiivi saajale välja akreditiivi summa, kui müüja täidab akreditiivis määratud tingimused st. kaup on tähtaegselt lähetatud ja nõutud dokumendid pangale esitatud.

Akreditiivide käsitlemist pankades reguleerib Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaanne nr 600 (ingl.k. UCP600 - ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Paris 2007 Revision).

 • Eelised

  Ostjale

  • Võimaldab vältida ettemakset.
  • Saate kauba kätte õigeaegselt, sest makse teostatakse müüjale alles siis, kui kõik akreditiivi tingimused on täidetud.
  • Võimaldab saada pangast laenu (tagatiseks ostetav kaup).

  Müüjale

  • Õigeaegne raha laekumine kauba eest, kuna ostja pank on taganud ostja maksevõime ning ostja saab omandiõigust kandvad dokumendid enda käsutusse (st. kontrolli kauba üle) alles pärast kauba eest tasumist.
  • Aitab paremini rahavooge juhtida (kinnitatud akreditiivi alusel võite anda ostjale pikema maksetähtaja ja samas ise makse endale sobival hetkel diskonteerida).

  Riikide majandus- ja poliitilise regulatsiooni ning kaubanduspraktika erinevustest ja mittetundmisest tekkivad risikid on akreditiivi puhul minimeeritud, kuna kasutatakse rahvusvaheliselt kokkulepitud reegleid.

 • Liigid

  Riskiastme alusel

  • rahalise kattega akreditiiv
  • rahalise katteta akreditiiv
  • kinnitamata akreditiiv
  • kinnitatud akreditiiv

  Maksetingimuste alusel

  • kohe makstav akreditiiv
  • edasilükatud maksetähtajaga akreditiiv
  • negotsieeritav akreditiiv
  • aktsepteeritav akreditiiv

  Eriliigid

  • ülekantav akreditiiv
  • uuenev akreditiiv
  • tagatisakreditiiv
  • ettemaksuakreditiiv

  Kasutatava akreditiivi liik sõltub konkreetse tehingu iseloomust, Teie ettevõtte finantseerimisvajadustest ning maksetingimustest. Seetõttu soovitame juba enne ostu-müügilepingu sõlmimist pidada nõu äripanganduse kliendisuhete juhiga.

 • Taotlemine

  Enne akreditiivi taotlemist leppige müüjaga kokku tehingu täpsed tingimused.
  Järgnevalt saatke akreditiivi taotlus ja ostu-müügilepingu koopia aadressile aripangandus@krediidipank.ee või võtke nõu küsimiseks ühendust äripanganduse kliendisuhete juhiga.

  Kui soovite kasutada akreditiivi finantseerimisvahendina, läbib akreditiivi avamise avaldus tavapärase laenutaotlemise protsessi.

 • Tehingu käik

  1. Ostja ja müüja sõlmivad ostu-müügilepingu, milles lepivad kokku, et tasumiseks kasutatakse akreditiivi.
  2. Järgnevalt läheb ostja oma panka ja taotleb müüja kasuks akreditiivi avamist müüjaga kokkulepitud tingimustel (kauba nimetus, hind, maksetähtaeg ja dokumendid, mis müüja peab esitama).
  3. Ostja pank teeb ostja usaldusväärsusest lähtudes otsuse akreditiivi avamise kohta ja saadab akreditiivi avamise teate müüja panka, kes sellest müüjat informeerib.
  4. Müüja paneb kauba teele lepingus kokkulepitud tingimustel ning esitab kaubadokumendid oma panka.
  5. Kui dokumendid vastavad akreditiivi tingimustele, saadab pank need omakorda ostja pangale, kes teeb müüjale dokumentide vastu makse.
  6. Seejärel tasub ostja oma pangale ning saab kaubadokumendid oma kätte ja ligipääsu kaubale.
 • Hinnad

  Importakreditiivid (avajaks Krediidipanga klient)
  Eelteate saatmine avatavast akreditiivist 45 eurot
  Akreditiivi avamine
  - tähtajaga kuni 6 kuud 0,25% (min 100 eurot)
  - tähtajaga üle 6 kuu 0,05% (min 35 eurot) iga järgneva kuu või selle osa eest
  Muudatused ja täiendused 52 eurot + kinnitajapanga teenustasud
  Dokumentide käsitlemine ja makse teostamine 0,1% (min 65 eurot)
  Kinnitamine välispangas 0,1% (min 60 eurot) + kinnitajapanga tasu
  Kinnitaja- ja viseerijapanga tasud vastavalt tegelikele kulutustele
  Nõusoleku taotlemine akreditiivi avajalt dokumentide aktsepteerimiseks või akreditiivi väljamaksmiseks inkassona 40 eurot (tasu nõutakse akreditiivi saajalt)
  Lisakulud (konsultatsioonid, kulleriteenused, sidekulud jm) vastavalt tegelikele kulutustele (min 10 eurot)
  NB! Importakreditiivide hinnakiri kehtib 100%-lise rahalise katte olemasolul kliendi kontol. Teistel juhtudel lisandub teenustasudele ka riski- ja limiiditasu kokkuleppel krediidiosakonnaga.
  Eksportakreditiivid (saajaks Krediidipanga klient)
  Saabunud akreditiivist teatamine 65 eurot
  Kinnitamine Krediidipanga poolt 0,15% riski kehtivusaja iga kvartali kohta (min 100 eurot)
  Teatamine muudatustest ja täiendustest (sh tühistamisest) 65 eurot
  Dokumentide kontrollimine 0,1% (min 77 eurot)
  Makse teostamine, negotsieerimine 0,1% (min 52 eurot)
  Edasilükatud maksetähtajaga akreditiiv
  - väljamakse teostamine (dokumentide lunastamine enne avajapanga poolset aktsepteerimist) 0,1% (min 45 eurot)
  - Krediidipanga poolse maksekohustusega 0,1% (min 45 eurot) iga kuu või selle osa eest
  Diskonteerimine kokkuleppel pangaga
  Akreditiivi ülekandmine (ainult ülekantava akreditiivi puhul) 0,25% (min 80 eurot)
  Lisakulud (konsultatsioonid, kulleriteenused, sidekulud jm.) vastavalt tegelikele kulutustele (min 10 eurot)
  NB! Siseriikliku akreditiivi korral on kõik akreditiiviteenused 40% odavamad. Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul võib Krediidipank võtta teenustasu lisaks ülaltoodud hinnakirjale.