Kaubanduse finantseerimine

Nii rahvusvahelised kui ka Eesti-sisesed tehingud on seotud mitmete riskidega ning nõuavad ettevõtjalt rahavoogude oskuslikku planeerimist. Riskide maandamiseks on erinevaid võimalusi ning laovarude all kinnioleva raha vabastamiseks saab kasutada laofinantseeringut.

Sõidukite laofinantseering võimaldab efektiivselt juhtida ettevõtte käibevahendeid ja parandada rahavooge. Sobib ettevõttele, kelle tegevuses moodustavad suure osa laovarud (uued sõidukid).
Loen lähemalt

Esitan taotluse

Garantii võimaldab Teil vähendada lepingupartnerist tulenevaid riske, saada lihtsalt ja kiirelt rahalist hüvitist ning vältida ettemaksetega seotud riske. Pangagarantii on panga tagasivõetamatu kohustus maksta garantiikirjas fikseeritud summa garantii saajale juhul, kui garantii tellija ei täida lepingulisi kohustusi garantii saaja ees.
Loen lähemalt

Akreditiiv aitab vähendada väliskaubandusega kaasnevaid riske nii eksportimisel kui ka importimisel. Sõltumatu vahendaja rolli täidab pank, kes võtab endale tagasivõtmatu kohustuse maksta kauba, teenuse vms eest. Sobib kasutamiseks keeruliste tehingute ning esmakordsete tehingute puhul, kus osapooled ei tunne teineteist.
Loen lähemalt

Dokumentaalne inkasso aitab vähendada rahvusvahelise kaubandusega seostud riske, sest kaubadokumentide üleandmist ja kauba eest tasumist vahendab sõltumatu osapoolena pank. Sobiv makseviis väiksemate tehingusummade puhul ning tehingute puhul, kus osapooled omavad varasemat koostöökogemust.
Loen lähemalt