Dokumentaalne inkasso

Sobiv arveldusviis väliskaubanduses varasema koostöö korral ja väiksemate tehingusummade puhul

Inkasso puhul ei võta pank endale maksekohustust, vaid vahendab ainult kaubadokumentide üleandmist ja kauba eest tasumist. Inkassot on soovitav kasutada, kui kaubadokumentide hulgas on omandiõigust andvad dokumendid.

Inkasso on maksenõue, mille kauba müüja esitab panga vahendusel ostjale. Maksenõudele lisab müüja kauba dokumendid (arve, sertifikaadid, transpordidokumendid jms.), mis on ostjale kauba käsutamiseks vajalikud. Müüja pank esitab inkassonõude tasumiseks või aktsepteerimiseks ostjale. Saades maksevahendid ostjalt, kannab pank need müüja arvele.

Inkassode käsitlemine pankades toimub kooskõlas Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandega nr 522 "Inkassode käsitlemise üldistatud reeglid", Pariis 1995 ("Uniform Rules for Collections 1995 Revision ICC Publication No. 522").

Nõu küsimiseks dokumentaalse inkasso kasutamise kohta võtke ühendust dokumentaalmaksete spetsialistiga telefonil 669 0980 või e-kirja teel aripangandus@krediidipank.ee.

 • Eelised

  Ostjale

  • Võimaldab vältida ettemakset.
  • Suhteliselt vähese riskiga ja mugav.
  • Tagab dokumentide turvalise kättesaamise panga vahendusel.
  • Võimaldab kontrollida dokumente enne maksmist/aktsepteerimist ning vajadusel keelduda nende lunastamisest.

  Müüjale

  • Tagab, et ostja ei saa dokumente (sh. omandiõigust kandvaid) oma valdusesse enne, kui on nende eest tasunud või aktsepteerinud maksekohustuse (veksli).

 • Liigid

  • Dokumendid makse vastu
   Pank loovutab kauba saatedokumendid ostjale peale makse laekumist.
  • Dokumendid aktsepteeringu vastu
   Pank loovutab kauba saatedokumendid ostjale peale seda, kui ostja on aktsepteerinud vastavas summas tähtajalise maksekohustuse või veksli.
 • Riskid

  Ostjale inkassost tulenevaid otseseid kohustusi ei lange, kui ta otsustab inkassot mitte aktsepteerida. Seetõttu ei saa müüja olla kunagi täiesti kindel, kas ostja lunastab dokumendid või mitte. Praktikas tähendab selline olukord müüjale lisakulutusi juba transporditud kauba realiseerimiseks.

 • Tehingu käik

  1. Ostja ja müüja lepivad kokku, et kauba eest tasumiseks kasutatakse inkassot.
  2. Järgnevalt lähetab müüja ostjale kauba kokkulepitud tingimustel.
  3. Seejärel esitab müüja kaubadokumendid oma panka inkassoks koos juhistega, millistel tingimustel võib need ostjale üle anda.
  4. Müüja pank saadab dokumendid kullerpostiga ostja panka.
  5. Ostja pank teatab ostjale tema kasuks dokumentaalse inkasso saabumisest ja informeerib dokumentide väljaandmise tingimustest. Enne kui ostja langetab otsuse dokumentide vastuvõtmise kohta, võib ta pangas nendega tutvuda.
  6. Kui ostja nõustub inkasso tingimustega, loovutab pank dokumendid ostjale makse või tähtajalise maksekohustuse aktsepteerimise vastu.
  7. Kohe toimuva makse korral tasub pank dokumentide summa müüja pangale dokumentide vabastamisel, tähtajalise maksekohustuse aktsepteerimise korral vastaval maksepäeval.
  8. Raha laekumisel ostja pangast maksab müüja pank müüjale raha välja.
 • Hinnad

  Importinkassod
  Dokumentide loovutamine
  - makse vastu (D/P) 0,15% (min 64 eurot)
  - aktsepteerimise vastu 0,15% (min 64 eurot)
  - makset nõudmata 45 eurot
  Maksetähtaja tasu (veksli aktsepteerimiset kuni maksetähtajani) 32 eurot
  Muudatustest teatamine 52 eurot
  Kauba omandiõiguse loovutamise tasu (kaup on saadetud panga nimele) 0,15% (min 52 eurot)
  Lunastamata või tagastamisele kuuluvate dokumentide lähetamine saatja panka 40 еurot
  Lisateenused vastavalt tegelikele kulutustele (min 10 eurot)
  Eksportinkassod
  Inkassotatotluse vastuvõtmine 0,1% (min 40 еurot)
  Muudatuste tegemine inkassos 45 eurot
  Lunastamata või tagastamisele kuuluvate dokumentide üleandmine inkassotaotluse esitajale 20 eurot
  Lisateenused vastavalt tegelikele kulutustele (min 10 eurot)
  NB! Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul võib Krediidipank võtta teenustasu lisaks ülaltoodud hinnakirjale.