Sõidukite laofinantseering

Sõidukite müüjale vajaliku sõidukipargi soetamiseks

Laofinantseering vabastab laovarude all kinni olevad rahalised vahendid ning võimaldab seeläbi paremini juhtida Teie ettevõtte käibevahendeid ja parandada rahavooge. Laofinantseerimise tagatiseks on ostetavad, laos või teel olevad uued sõidukid.

Esitan taotluse

 • Tingimused

  • soetusmaksumus kuni 20 000 eurot ühe sõiduki kohta
  • üldlimiit kokkuleppel
  • periood kuni 6 kuud
  • finantseering kuni 80% uute sõidukite ostuhinnast ja kuni 70% kasutatud sõidukite hinnast
  • intressimäär 6 kuu Euribor + marginaal
 • Vajalikud dokumendid

  • elektrooniline või .pdf kujul taotlus
  • sõidukite müügipakkumine
  • laofinantseeringu taotleja pädeva organi (juhatus, nõukogu) otsus laofinantseeringu taotlemise ja allkirjaõiguse andmise kohta
  • tegutsemiseks vajalikud load ja litsentsid
  • finantsaruanded:
   - viimase 2 majandusaasta auditeeritud aastaaruanne
   - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
  • viimase 3 kuu kontoväljavõte (kui ei ole Krediidipanga klient)
  • laofinantseeringu taotleja poolt sõiduki eest müüjale raha tasumist tõendavad dokumendid
  • äriplaan ja finantsprognoosid
 • Hinnad

  lepingu sõlmimine 200 eurot
  lepingu muudatused 30 – 60 eurot iga finantseeritava sõiduki kohta
  Muud tasud
  maksepuhkus 64 eurot
  maksepäeva muutmine 50 eurot
  maksegraafiku muutmine 64 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. krediidikohustuste puudumisel)
  - notariaalne 128 eurot + km
  - mittenotariaalne 64 eurot + km
  volikirja väljastamine
  - notariaalne 15 eurot + km
  - lihtkirjalik 6 eurot + km
  teatis kindlustuse kohta
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 15 eurot
  vara väljaostuarve tühistamine või muutmine kliendi soovil 16 eurot + km
  võlakokkulepe 64 eurot
  korduv teatis lepingu rikkumisest 6 eurot
  võla menetlemise tasu
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 40 eurot
  saldokinnitus 6 eurot + km
  saldovõrdlusteatis 20 eurot + km
  maksegraafiku ja arve vormistamine ja edastamine e-postiga (v. a. korduv) tasuta
  muude dokumentide vormistamise ja menetlemise tasu 32 eurot + km
  muude dokumentide edastamise tasud (v. a. korduv)
  - postiga Eesti piires 1,60 eurot/lk + km
  - postiga välismaale 3,20 eurot/lk + km
  kliendi soovil korduv maksegraafik, arve või muu dokument 2 eurot/dokument + km
  kindlustusjuhtumi käsitlus 32 eurot
  leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest 50 eurot/päevas
  Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingud, kui toimingut teostab liisinguandja 32 eurot + km, lisanduvad Maanteeameti toimingu kulud
  viivisemäär 0,1% päevas, 36,5% aastas