Investeerimisliising

Äritegevuseks vajaliku sõiduki, masina, seadme ja eritehnika ost

Investeerimisliisinguga aitame Teie ettevõttel finantseerida nii uusi kui kasutatud veokeid, haagiseid, põllu- ja metsatehnikat, masinaid, seadmeid ja muud eriotstarbelist tehnikat.

Esitan taotluse Arvutan kuumakse

 • Tingimused

  Liisingusumma alates 5000 eurot
  Esimene sissemakse - sõidukite puhul alates 10%
  - masinate, seadmete ja eriotstarbelise tehnika puhul alates 20%
  Lepingutasu 1% soetusmaksumusest, min 195 eurot
  Liisingu periood kuni 6 aastat
  Intressimäär 6 kuu Euribor + marginaal
 • Vajalikud dokumendid

  • elektrooniline või .pdf kujul taotlus
  • finantsaruanded:
   - viimase 2 majandusaasta auditeeritud aastaaruanne (kui on auditeerimiskohustus)
   - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
  • viimase 3 kuu kontoväljavõte (kui ei ole Krediidipanga klient)
  • dokumendid liisinguobjekti kohta
   - hindamisakt ja omaniku andmed
  • äriplaan ja finantsprognoosid
 • Hinnad

  lepingu sõlmimine (arvestatakse vara hinnast)* 1%-2% (min 195 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse tagastamata summalt)
  - intressimäära muutmine 1% (min 150 eurot)
  - intressitüübi muutmine 1% (min 150 eurot)
  - liisingusumma ennetähtaegne tagastamine või lepingu lõpetamine kuni 3% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt
  Muud tasud
  maksepuhkus 100 eurot
  maksepäeva muutmine 100 eurot
  maksegraafiku muutmine 100 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. krediidikohustuste puudumisel)
  - notariaalne* 150 eurot + km
  - mittenotariaalne 100 eurot + km
  volikirja väljastamine
  - notariaalne* 100 eurot + km
  - lihtkirjalik 6 eurot + km
  teatis kindlustuse kohta
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 15 eurot
  vara väljaostuarve tühistamine või muutmine kliendi soovil 16 eurot + km
  võlakokkulepe 100 eurot
  korduv teatis lepingu rikkumisest 6 eurot
  võla menetlemise tasu
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 40 eurot
  saldokinnitus 6 eurot + km
  saldovõrdlusteatis 20 eurot + km
  maksegraafiku ja arve vormistamine ja edastamine e-postiga (v. a. korduv) tasuta
  muude dokumentide vormistamise ja menetlemise tasu 50 eurot + km
  muude dokumentide edastamise tasud (v. a. korduv)
  - postiga Eesti piires 1,60 eurot/lk + km
  - postiga välismaale 3,20 eurot/lk + km
  kliendi soovil korduv maksegraafik, arve või muu dokument 2 eurot/dokument + km
  kindlustusjuhtumi käsitlus 100 eurot
  leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest 50 eurot/päevas
  Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingud, kui toimingut teostab liisinguandja 50 eurot + km, lisanduvad Maanteeameti toimingu kulud
  viivisemäär 0,1% päevas, 36,5% aastas
  * tasule lisandub notari tasu ja riigilõiv
  Juhul kui liisingulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel.