Investeerimisliising

Äritegevuseks vajaliku kinnisvara, vahendite ning seadmete ost

Investeerimisliisingu abil saate finantseerida ettevõtte tegevuseks vajaliku hoonestatud kinnistu, tootmis- ja töötlemisvahendite, masinate, seadmete, eriotstarbelise tehnika, uute ja kasutatud busside, veoautode, haagiste, veesõidukite, vagunite jms ostu, tasudes nende eest osade kaupa.

Soetada saate nii uut kui ka kasutatud vara kas kapitali- või kasutusrendiga.

Esitan taotluse Arvutan kuumakse

 • Tingimused

  • Liisingusumma on minimaalselt 2000 eurot, maksimaalselt 3 000 000 eurot.
  • Liisinguperiood on:
   - uue sõiduki puhul kuni 5 aastat, kasutatud sõiduki puhul sõltuvalt vanusest, kuid mitte rohkem kui 5 aastat;
   - masinate, seadmete ja eriotstarbelise tehnika puhul sõltuvalt eseme kasulikust elueast, kuid mitte rohkem kui 5 aastat;
   - kinnisvara puhul maksimaalselt 5 aastat (10-aastase maksegraafikuga).
  • Esimene sissemakse on:
   - sõidukite puhul alates 30% sõiduki hinnast;
   - masinate, seadmete ja eriotstarbelise tehnika puhul alates 30-50% eseme hinnast;
   - kinnisvara puhul alates 20-30% objekti hinnast.
  • Intressimäär on 6 kuu Euribor + marginaal.

 • Vajalikud dokumendid

  • elektrooniline või .pdf kujul taotlus
  • finantsaruanded:
   - viimase 2 majandusaasta auditeeritud aastaaruanne (kui on auditeerimiskohustus)
   - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
  • viimase 3 kuu kontoväljavõte (kui ei ole Krediidipanga klient)
  • dokumendid liisinguobjekti kohta
   - hindamisakt ja omaniku andmed
  • äriplaan ja finantsprognoosid
 • Hinnad

  lepingu sõlmimine (arvestatakse vara hinnast)* 1%-2% (min 192 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse tagastamata summalt)
  - intressimäära muutmine 0,5%-1% (min 128 eurot)
  - intressitüübi muutmine 1,5% (min 64 eurot)
  - liisingusumma ennetähtaegne tagastamine või lepingu lõpetamine 1,5%-3% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt
  Muud tasud
  maksepuhkus 64 eurot
  maksepäeva muutmine 50 eurot
  maksegraafiku muutmine 64 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. krediidikohustuste puudumisel)
  - notariaalne* 128 eurot + km
  - mittenotariaalne 64 eurot + km
  volikirja väljastamine
  - notariaalne* 15 eurot + km
  - lihtkirjalik 6 eurot + km
  teatis kindlustuse kohta
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 15 eurot
  vara väljaostuarve tühistamine või muutmine kliendi soovil 16 eurot + km
  võlakokkulepe 64 eurot
  korduv teatis lepingu rikkumisest 6 eurot
  võla menetlemise tasu
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 40 eurot
  saldokinnitus 6 eurot + km
  saldovõrdlusteatis 20 eurot + km
  maksegraafiku ja arve vormistamine ja edastamine e-postiga (v. a. korduv) tasuta
  muude dokumentide vormistamise ja menetlemise tasu 32 eurot + km
  muude dokumentide edastamise tasud (v. a. korduv)
  - postiga Eesti piires 1,60 eurot/lk + km
  - postiga välismaale 3,20 eurot/lk + km
  kliendi soovil korduv maksegraafik, arve või muu dokument 2 eurot/dokument + km
  kindlustusjuhtumi käsitlus 32 eurot
  leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest 50 eurot/päevas
  Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingud, kui toimingut teostab liisinguandja 32 eurot + km, lisanduvad Maanteeameti toimingu kulud
  viivisemäär 0,1% päevas, 36,5% aastas
  * tasule lisandub notari tasu ja riigilõiv
  Juhul kui liisingulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel.