Sõidukiliising

Nii uue kui ka kasutatud sõiduauto, kaubiku, väikebussi soetamiseks

Meie sõidukiliisingu tingimused ettevõttele on paindlikud, liisingu taotlemine lihtne ja kiire. Mitmed kasulikud liisingupakkumised koostöös automüüjatega võimaldavad kokku hoida nii Teie ettevõtte töötajate aega kui ka ettevõtte raha.

Valige välja sobiv sõiduk ja täitke liisingutaotlus veebis, pangakontoris või vara müüja juures. Peale taotluse esitamist teeme Teile personaalse pakkumise. Selle sobivuse korral lepime kokku edasise tegevuse, et sõiduk kiiresti ja mugavalt kätte saada.

Lisaküsimuste tekkimisel palume pöörduda oma piirkonna ärikliendi kliendisuhete juhi poole või kirjutada e-posti teel liising@krediidipank.ee.

Esitan taotluse Arvutan kuumakse

 • Võimalused sõiduki liisimiseks

  Liisingfinantseerimist pakub Krediidipanga tütarettevõte Krediidipanga Liisingu AS.
  Sõiduvahendi soetamiseks saate valida kasutus- ja kapitalirendi vahel.

  • Kasutusrent sobib Teile, kui soovite sõidukit kasutada teatud aja jooksul ning hiljem selle tagastada. Antud renditüübi puhul maksate sõiduki kasutamise eest ning automüüjal lasub kohustus liisitud sõiduk liisinguperioodi lõppedes jääkväärtusega tagasi osta. Sõiduki müüja võib tingimuseks seada läbisõidupiirangu. Soovi korral on Teil võimalus sõiduk ka välja osta või pikendada lepingut kapitalirendi tingimustel.
  • Kapitalirent sobib Teile, kui soovite saada sõiduki omanikuks. Liisinguperioodi jooksul tasute sõiduki maksumuse ja intressid ning liisinguperioodi lõppedes saate selle omanikuks.

 • Tingimused

  Liisingusumma alates 5000 eurot (sisaldab käibemaksu)
  Intressimäär intressimäär on individuaalne ja seotud 6 kuu euriboriga
  Sõiduki vanus liisinguperioodi lõpus mitte üle 16 aasta (v.a väikeliising)
  Sissemakse alates 10%
  Liisingu periood kuni 6 aastat
  Kindlustus kaskokindlustus on kohustuslik kogu liisinguperioodi jooksul
  Lepingutasu 1% soetusmaksumusest, min 195 eurot

  Vaatan eripakkumisi

 • Taotlemine

  Liisingu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • elektrooniline või .pdf kujul taotlus
  • finantsaruanded:
   - viimase majandusaasta auditeeritud aastaaruanne
   - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
  • liisinguvõtja pädeva organi otsus liisingu taotlemise ja tagatis(t)e seadmise kohta
  • sõiduki müügipakkumine (kasutatud sõiduki puhul vajadusel ka hindamisakt)
  • vajadusel ka täiendavad dokumendid

  Sammud sõiduki liisimisel

  1. Kõigepealt valige välja sobiv sõiduk ning leppige müüjaga kokku tehingu tingimustes. Küsige automüüjalt hinnapakkumine.
  2. Esitage Krediidipanga Liisingule elektrooniline või .pdf kujul taotlus ja taotlemiseks vajalikud dokumendid.
  3. Liisingu otsusest teavitatakse Teid telefoni või e-kirja teel.
  4. Positiivse otsuse korral tutvustab meie esindaja Teile lepingutingimusi ning Teiega sõlmitakse liisinguleping. Liisingulepingu sõlmimisel tasute esimese sissemakse ja lepingutasu.
  5. Leppige automüüjaga kokku sõiduki kättesaamise aeg.
  6. Sõiduk tuleb Maanteeameti liiklusregistris vormistada Krediidipanga Liisingu AS-i nimele.
  7. Kindlustage oma uus sõiduvahend ja esitage meile kehtiv kaskopoliis aadressile liising@krediidipank.ee.

  Kaunist ja turvalist sõitu!

 • Hinnad

  Kapitalirent
  lepingu sõlmimine (arvestatakse vara hinnast) 1% (min 195 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse tagastamata summalt)
  - intressimäära muutmine 1% (min 100 eurot)
  - lõpptähtaja muutmine 1% (min 100 eurot)
  - liisingusumma ennetähtaegne tagastamine või lepingu lõpetamine** kuni 3% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt
  Kasutusrent
  lepingu sõlmimine (arvestatakse vara hinnast) 1% (min 195 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse tagastamata summalt)
  - intressimäära muutmine 1% (min 100 eurot)
  - lõpptähtaja muutmine 1% (min 100 eurot)
  - liisingusumma ennetähtaegne tagastamine või lepingu lõpetamine** kuni 3% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt
  Muud tasud
  maksepuhkus 100 eurot
  maksepäeva muutmine 100 eurot
  maksegraafiku muutmine 100 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. krediidikohustuste puudumisel)
  - notariaalne* 150 eurot + km
  - mittenotariaalne 100 eurot + km
  volikirja väljastamine
  - notariaalne* 100 eurot + km
  - lihtkirjalik 6 eurot + km
  teatis kindlustuse kohta
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 15 eurot
  vara väljaostuarve tühistamine või muutmine kliendi soovil 16 eurot + km
  võlakokkulepe 100 eurot
  korduv teatis lepingu rikkumisest 6 eurot
  võla menetlemise tasu
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 40 eurot
  saldokinnitus 6 eurot + km
  saldovõrdlusteatis 20 eurot + km
  maksegraafiku ja arve vormistamine ja edastamine e-postiga (v. a. korduv) tasuta
  muude dokumentide vormistamise ja menetlemise tasu 50 eurot + km
  muude dokumentide edastamise tasud (v. a. korduv)
  - postiga Eesti piires 1,60 eurot/lk + km
  - postiga välismaale 3,20 eurot/lk + km
  kliendi soovil korduv maksegraafik, arve või muu dokument 2 eurot/dokument + km
  kindlustusjuhtumi käsitlus 100 eurot
  leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest 50 eurot/päevas
  Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingud, kui toimingut teostab liisinguandja 50 eurot + km, lisanduvad Maanteeameti toimingu kulud
  viivisemäär 0,1% päevas, 36,5% aastas
  * tasule lisandub notari tasu ja riigilõiv
  ** lepingupoolte kokkuleppel toimuv lepingu lõpetamine (nt väljaost, müük kolmandale isikule jne)
  Juhul kui liisingulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel.