Hooajaliste tööde laen

Põllumajandusettevõtetele hooajaliste tööde läbiviimiseks

 • seemne, taimekaitsevahendite, väetiste jms ostmine
 • tehnika remont/hooldus
 • tööjõu palkamine

Hooajatööde laenu puhul on tegemist käibekapitalilaenuga. Laenu on võimalik võtta tulevikus toimuva laekumise vastu, näiteks sügisel saagi müügist saadava tasu või riiklike põllumajandustoetuste laekumiste vastu.
Põllumajandusettevõtjatele antavaid laene käendab Krediidipanga koostööpartner Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES).

Esitan taotluse Arvutan kuumakse

Põllumajandus- ja maapiirkondade ettevõtjad, kes soovivad investeerida põllumajandustehnikasse, uutesse hoonetesse või olemasolevate parendamisse, saavad Krediidipangast taotleda investeerimislaenu. Selle laenu puhul on tingimused valdavas enamuses samad, kaasa arvatud MES-i käendus, kuid laenu tagasimakse tähtaeg on kuni 6 aastat, kinnisvaraobjektide soetamise ja parendamise puhul aga kuni 10 aastat.

 • Tingimused

  • minimaalne summa 10 000 eurot, maksimaalne summa kuni 100 000 eurot
  • laenu periood kuni 12 kuud
  • tähtaja pikendamise võimalus kuni 12 kuud
  • maksepuhkus kuni 11 kuud
  • laenusumma väljamaksmine toimub ühekorraga või osade kaupa
  • MES-i tingimuste kohaselt garanteerib sihtasutus kuni 80% laenusummast
  • lepingutasu kuni 1% laenusummalt
 • Taotlemine

  Vajalikud dokumendid

  • elektrooniline või .pdf kujul taotlus
  • finantsaruanded:
   - viimase 2 majandusaasta auditeeritud aastaaruanne (kui on auditeerimiskohustus)
   - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
  • äriplaan koos finantsprognoosidega
  • tagatisvara eksperthinnang, mis on koostatud Krediidipanga poolt aktsepteeritud kinnisvarafirma poolt

  Nõuded taotlejale

  • Eesti Vabariigis registreeritud äriühing või äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja.
  • Äriühingu omakapital peab vastama seaduses kehtestatud nõuetele.

  Laenu taotlemiseks

 • Hinnad

  lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 1%-2% (min 250 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt) 0,5%-1% (min 250 eurot)
  muud tasud
  maksepäeva muutmine 50 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. laenukohustuste puudumisel
  - notariaalne 200 eurot
  - mittenotariaalne 100 eurot
  - notariaalne tehing väljaspool Krediidipanga kontorite asukohti 100 eurot
  põhiosa maksepuhkus 0,25% (min 100 eurot)
  viivisemäär 0,1% päevas; 36,5% aastas
  tagatise hindamine alates 40 eurot + käibemaks 20%
  laenusumma ennetähtaegne tagastamine 3% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt*
  võla menetlemise tasu
  - teatis võlgnevusest (esimene) 10 eurot
  - teatis võlgnevusest (teine) 20 eurot
  teenustasu majandusaasta aruande väljavõtte eest äriregistrist, kui klient ei esita seda õigeaegselt 7 eurot
  väljavõtted ja päringud avalikest registritest (põhikiri, b-kaart, kinnistusraamatu väljavõte jne.) vastavalt tegelikele kuludele
  * Ennetähtaegse tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette.
  Juhul, kui laenulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel. Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurdeantavalt summalt. Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu tagastamata laenusummalt.