Lühiajalised laenud

Lühiajalised laenud on mõeldud Teie ettevõtte käibevahendite paremaks juhtimiseks ja lühiajalisteks investeeringuteks. Sõltuvalt Teie vajadustest on võimalik kasutada erineva suurusega finantseeringut ja täiendavaid tagatisi.

Arvelduskrediit aitab Teil ühtlustada rahavooge laekumisviivituste, ootamatu kulutuste või sesoonsusest tingitud käibevahendite nappuse korral.
Loen lähemalt

Käibekapitalilaen on mõeldud kindla projekti rahastamiseks või lühiajaliseks investeeringuks.
Loen lähemalt

Hooajaliste tööde laen on mõeldud põllumajandusettevõtetele kevad- jm hooajaliste tööde korraldamiseks. Antud laenu käendab Maaelu Edendamise Sihtasutus.
Loen lähemalt

Esitan taotluse Arvutan kuumakse