Väikelaen kinnisvara tagatisel

Lihtne ja kiire laen lühiajaliseks investeeringuks

 • uue tegevussuuna käivitamine
 • suurema kaubapartii sisseostmine
 • hooajaline kaubavarude soetamine
 • tellimuse täitmisel tekkiv lühiajaline kapitalivajadus

Väikelaenu puhul ei ole vaja esitada põhjalikku äriplaani, vaid piisab laenusumma kasutamise sihtotstarbe ja tagasimakse allikate kirjeldusest.

Esitan taotluse Arvutan kuumakse

 • Tingimused

  • minimaalne summa 2000 eurot, maksimaalne 30 000 eurot
  • tähtaeg kuni 5 aastat, suuremate summade puhul kuni 10 aastat
  • intress 8% – 12% aastas
  • tagatiseks hüpoteek kinnisasjale (hoonestatud kinnistu, korteriomand, hoonestusõigus)
  • ennetähtaegsel tagastamisel tasu ei võeta
 • Taotlemine

  Vajalikud dokumendid

  • elektrooniline või .pdf kujul taotlus
  • finantsaruanded:
   - viimase 2 majandusaasta auditeeritud aastaaruanne (kui on auditeerimiskohustus)
   - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
  • laenu otstarbe ja tagasimakse allikate kirjeldus
  • tagatisvara eksperthinnang, mis on koostatud Krediidipanga poolt aktsepteeritud kinnisvarafirma poolt

  Nõuded taotlejale

  • Eesti Vabariigis registreeritud äriühing või äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja.
  • Äriühingu omakapital peab vastama seaduses kehtestatud nõuetele.

  Laenu taotlemiseks

 • Hinnad

  lepingu sõlmimine 250 eurot
  lepingu muudatused 125 eurot
  muud tasud
  maksepäeva muutmine 50 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. laenukohustuste puudumisel
  - notariaalne 200 eurot
  - mittenotariaalne 100 eurot
  - notariaalne tehing väljaspool Krediidipanga kontorite asukohti 100 eurot
  põhiosa maksepuhkus 0,25% (min 100 eurot)
  viivisemäär 0,1% päevas; 36,5% aastas
  tagatise hindamine alates 40 eurot + käibemaks 20%
  laenusumma ennetähtaegne tagastamine 3% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt*
  võla menetlemise tasu
  - teatis võlgnevusest (esimene) 10 eurot
  - teatis võlgnevusest (teine) 20 eurot
  teenustasu majandusaasta aruande väljavõtte eest äriregistrist, kui klient ei esita seda õigeaegselt 7 eurot
  väljavõtted ja päringud avalikest registritest (põhikiri, b-kaart, kinnistusraamatu väljavõte jne.) vastavalt tegelikele kuludele
  * Ennetähtaegse tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette.
  Juhul, kui laenulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel. Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurdeantavalt summalt. Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu tagastamata laenusummalt.