Investeerimislaen

Põhivara soetamiseks ja pikema tasuvusajaga projektide elluviimiseks

 • masinate, seadmete, sisseseade ostmine
 • tootmis-, lao- ja kontoripindade ehitamine, ostmine, renoveerimine
 • uue tootmisprotsessi juurutamine

Esitan taotluse Arvutan kuumakse

 • Tingimused

  • minimaalne summa 30 000 eurot
  • tähtaeg kuni 10 aastat
  • pangapoolne finantseering kuni 80% projekti maksumusest
  • laenusumma väljamaksmine toimub ühekorraga või osade kaupa ettevõtte arvelduskontole Krediidipangas
  • tagatis:
   - hüpoteek kinnisasjale (hoonestatud kinnistu, korteriomand, hoonestusõigus)
   - lisatagatisena KredEx või MES käendus, kommertspant põhivarale ja muule vallasvarale, deposiit, eraisiku või juriidilise isiku käendus
 • Taotlemine

  Vajalikud dokumendid

  Nõuded taotlejale

  • Eesti Vabariigis registreeritud äriühing või äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja.
  • Äriühingu omakapital peab vastama seaduses kehtestatud nõuetele.

  Laenu taotlemiseks

 • Hinnad

  lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 1%-2% (min 250 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt) 0,5%-1% (min 250 eurot)
  muud tasud
  maksepäeva muutmine 50 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. laenukohustuste puudumisel
  - notariaalne 200 eurot
  - mittenotariaalne 100 eurot
  - notariaalne tehing väljaspool Krediidipanga kontorite asukohti 100 eurot
  põhiosa maksepuhkus 0,25% (min 100 eurot)
  viivisemäär 0,1% päevas; 36,5% aastas
  tagatise hindamine alates 40 eurot + käibemaks 20%
  laenusumma ennetähtaegne tagastamine 3% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt*
  võla menetlemise tasu
  - teatis võlgnevusest (esimene) 10 eurot
  - teatis võlgnevusest (teine) 20 eurot
  teenustasu majandusaasta aruande väljavõtte eest äriregistrist, kui klient ei esita seda õigeaegselt 7 eurot
  väljavõtted ja päringud avalikest registritest (põhikiri, b-kaart, kinnistusraamatu väljavõte jne.) vastavalt tegelikele kuludele
  * Ennetähtaegse tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette.
  Juhul, kui laenulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel. Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurdeantavalt summalt. Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu tagastamata laenusummalt.