Korteriühistulaen

Korterelamu renoveerimine, energiasäästlikuks muutmine

Pika tähtaja ja soodsa intressiga korteriühistulaen võimaldab teha suuremaid investeeringuid nõudvaid töid ja tõsta seeläbi kinnisvara väärtust ning vähendada igakuiseid kulutusi.

 • katuse vahetamine, välisseinte soojustamine ja fassaadi renoveerimine
 • akende vahetus, trepikodade remont
 • elektri- ja küttesüsteemi uuendamine
 • heakorra- ja haljastustööd
 • ehitus- ja renoveerimistöödega kaasnevate ekspertiisi- ja projekteerimiskulude katmine jne

Esitan taotluse Arvutan kuumakse

 • Tingimused

  • laenusumma maksimaalselt 90% tehtavate tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot korterite üldpinna ühe ruutmeetri kohta Tallinnas ja 80 eurot mujal Eestis
  • tähtaeg kuni 12 aastat
  • laenusumma väljamaksmine toimub arvete ja aktide alusel ühistu arvelduskontole Krediidipangas
  • renoveerimistööde ajaks maksepuhkus kuni 12 kuud
  • intress 6 kuu euribor + riskimarginaal
  • tagatis:
   - varaliste õiguste pant korteriühistu liikmete kohustustele
   - lisatagatisena KredEx´i käendus, eraisiku või juriidilise isiku käendus, tähtajaline hoius või hüpoteek kinnisasjale
 • Taotlemine

  Vajalikud dokumendid

  • elektrooniline või .pdf kujul taotlus
  • pädev üldkoosoleku otsus laenu võtmise kohta, mis on vastu võetud lihthäälteenamusega, kui põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet;
  • finantsaruanded:
   - viimase 2 majandusaasta aastaaruanded
   - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
  • teostatavate tööde lühikirjeldus, eelarve, ajakava, ehituspakkumiste koopiad, vajadusel projektid, ehitusluba
  • aruanne viivisvõlgnevuses korterite kohta (arv, võlgnevuse suurus jms)

  Nõuded taotlejale

  • Korteriühistu peab olema registreeritud korteriühistuna vähemalt 6 kuud enne laenu taotlemist.
  • Korteriühistus peab olema vähemalt 6 korterit.
  • Ühistu liikmete võlad ühistule ei tohi moodustada rohkem kui 10% viimase 6 kuu arvete kogusummast.
  • Puuduvad ajatamata maksevõlgnevused krediidi- ja finantseerimisasutuste, maksuameti ning kommunaalteenuste osutajate ees.

  Laenu taotlemiseks

 • Hinnad

  lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 0,5%-1% (min 135 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt) 0,5%-1% (min 135 eurot)
  muud tasud
  maksepäeva muutmine 50 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. laenukohustuste puudumisel
  - notariaalne 200 eurot
  - mittenotariaalne 100 eurot
  - notariaalne tehing väljaspool Krediidipanga kontorite asukohti 100 eurot
  põhiosa maksepuhkus 0,25% (min 100 eurot)
  viivisemäär 0,1% päevas; 36,5% aastas
  tagatise hindamine alates 40 eurot + käibemaks 20%
  laenusumma ennetähtaegne tagastamine 3% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt*
  võla menetlemise tasu
  - teatis võlgnevusest (esimene) 10 eurot
  - teatis võlgnevusest (teine) 20 eurot
  teenustasu majandusaasta aruande väljavõtte eest äriregistrist, kui klient ei esita seda õigeaegselt 7 eurot
  väljavõtted ja päringud avalikest registritest (põhikiri, b-kaart, kinnistusraamatu väljavõte jne.) vastavalt tegelikele kuludele
  * Ennetähtaegse tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette.
  Juhul, kui laenulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel. Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurdeantavalt summalt. Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu tagastamata laenusummalt.