Tehnoloogialaen

Ekspordile orienteeritud tööstusettevõttele masinatesse ja seadmetesse investeerimiseks

Tehnoloogialaenu pakub Krediidipank koostöös KredEx´iga ning see on mõeldud ekspordile orienteeritud töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ettevõttele, mis soovib investeerida masinatesse ja seadmetesse.

Kui ettevõte soovib investeeringu tegemiseks kasutada laenu või liisingut, aga tal endal puudub kapital nõutava omafinantseeringu tegemiseks, siis aitab KredEx´i poolt allutatud laenuna pakutav kapital.
Põhjalikum info tingimuste ja taotlemise kohta KredEx´i leheküljel

Esitan taotluse Arvutan kuumakse

 • Taotlemine

  Tehnoloogialaenu taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda panka, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta.

  Vajalikud dokumendid

  Nõuded taotlejale

  • Eesti Vabariigis registreeritud äriühing või äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja.
  • Äriühingu omakapital peab vastama seaduses kehtestatud nõuetele.

  Laenu taotlemiseks

 • Hinnad

  lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 1%-2% (min 250 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt) 0,5%-1% (min 250 eurot)
  muud tasud
  maksepäeva muutmine 50 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. laenukohustuste puudumisel
  - notariaalne 200 eurot
  - mittenotariaalne 100 eurot
  - notariaalne tehing väljaspool Krediidipanga kontorite asukohti 100 eurot
  põhiosa maksepuhkus 0,25% (min 100 eurot)
  viivisemäär 0,1% päevas; 36,5% aastas
  tagatise hindamine alates 40 eurot + käibemaks 20%
  laenusumma ennetähtaegne tagastamine 3% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt*
  võla menetlemise tasu
  - teatis võlgnevusest (esimene) 10 eurot
  - teatis võlgnevusest (teine) 20 eurot
  teenustasu majandusaasta aruande väljavõtte eest äriregistrist, kui klient ei esita seda õigeaegselt 7 eurot
  väljavõtted ja päringud avalikest registritest (põhikiri, b-kaart, kinnistusraamatu väljavõte jne.) vastavalt tegelikele kuludele
  * Ennetähtaegse tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette.
  Juhul, kui laenulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel. Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurdeantavalt summalt. Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu tagastamata laenusummalt.