Investeerimine

Sobib raha pikaajaliseks kasvatamiseks

 • Võimalus teenida märkimisväärselt suuremat tulu kui hoiustades.
 • Mõeldud klientidele, kes on valmis riske võtma - mida suurem on oodatav tulu, seda kõrgem on ka risk.
 • Regulaarne investeerimine võrreldes ühekordsete suuremate summade investeerimisega võimaldab ajas riske hajutada.

Krediidipanga vahendusel saate investeerida aktsiatesse ja fondidesse. Põhjalikuma info saamiseks võtke ühendust finantsturgude osakonnaga tel 669 0941.

 • Väärtpaberivahendus

  Krediidipanga vahendusel saate osta ja müüa erinevaid väärtpabereid. Väärtpaberitega kauplemiseks tuleb Teil avada väärtpaberikonto, sest sellel hoitakse edaspidi Teile kuuluvaid väärtpabereid. Väärtpaberikonto asub Eesti Väärtpaberikeskuse poolt peetavas Eesti väärtpaberite keskregistris ja seda saate avada Krediidipanga vahendusel.

 • Investeeringud fondidesse

  Investeerimisfond on investorite raha kogum, mida haldab professionaalne fondijuht. On olemas erinevate investeerimiseesmärkide ja –strateegiatega fonde, millel on erinev likviidsus ja tootlus. Fondi on lihtne investeerida, sest pole vaja ise aega kulutada erinevate väärtpaberite analüüsile. Fondiosakut ostes saab investor osanikuks juba valmis väärtpaberiportfellis.

 • Investeerimiskonto

  Alates 2011. aastast saab eraisik investeerimistulude maksustamist investeerimiskontot kasutades edasi lükata. Tegemist ei ole maksuvabastust võimaldava vahendiga - tulumaksukohustus tekib siis, kui võtta investeerimiskontolt rohkem raha välja, kui on sinna sisse pannud. Investeerimiskontost on eelkõige kasu aktiivsetel investoritel, kes soovivad saadud tulu uuesti finantsvarasse investeerida. Kui investeeringust saadud tulu on kavas kohe tarbimisse võtta, siis ei ole investeerimiskonto kasutamine otstarbekas.