Arveldus- ehk maksekonto

Arvelduskonto on võti pangateenuste maailma

 • raha on turvalises kohas
 • igapäevaste rahaasjade kiire ja mugav korraldamine
 • juurdepääs paljudele kasulikele pangateenustele
 • saab avada Krediidipanga poolt noteeritavates valuutades

Arvelduskonto avamine on lihtne ja kiire. Igapäevaste arveldustega kaasnevaid kulusid saate kokku hoida Arveldaja paketi abil, kuhu on koondatud enamkasutatavad pangateenused.

Soovin saada kliendiks

 • Arvelduskonto avamine

  Arvelduskonto avamiseks tulge lähimasse Krediidipanga kontorisse või täitke arvelduskonto avamise taotlus internetis. Elektroonilises taotluses saate lisaks arvelduskontole tellida ära pangakaardi ja esitada sooviavalduse muude pangateenuste kasutamiseks. Isiku tuvastamiseks tuleb Teil üks kord siiski tulla lähimasse Krediidipanga kontorisse ja võtta kaasa isikut tõendav dokument (pass, juhiluba, ID-kaart).
  Alla 18-aastasele isikule saab konto avada tema seaduslik esindaja (lapsevanem või kohtu poolt määratud eestkostja).

 • IBAN kontonumber

  IBAN (International Bank Account Number) tähistab rahvusvahelist kontonumbrit. IBAN kontonumbri kasutamine muudab arvelduste tegemise mugavamaks, kiiremaks ja täpsemaks, sest selle abil on võimalik automaatselt tuvastada nii riiki kui ka konto avanud panka. Eesti IBAN kontonumbrid on 20-kohalised.

  Krediidipanga poolt väljastatav IBAN sisaldab kahetähelist riigikoodi (EE), kahekohalist kontrolljärku, kahekohalist pangakoodi (42), siis numbrit 0 ja seejärel olemasolevat Krediidipanga siseriiklikku kontonumbrit.

 • Arvelduskontol oleva raha riiklik kaitse

  Klientide arveldus- ja hoiusekontodel olev raha (edaspidi Hoius) on tagatud Tagatisfondi poolt. Hoiused hüvitatakse panga moratooriumi, tegevusloa kehtetuks tunnistamise või pankrotimenetluse algatamise korral 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot iga kliendi kohta ühes krediidiasutuses. Lisaks hüvitatakse täiendavalt kliendi elamukinnisvara võõrandamisest saadud vahendid kuni 70 000 euro ulatuses. Eelnimetatud vahendid on tagatud kuue kuu jooksul elamukinnisvara võõrandamisest arvates. Täpsemalt lugege siit.

 • Hinnad

  Arvelduskonto avamine
  residendid tasuta
  mitteresidendid 100 eurot
  arvelduskonto aastane intressimäär 0,01%*
  Arvelduskonto igakuine haldustasu 0,50 eurot**
  Hoiustamise tasu mitteresidendile
  - EUR*** 0,40% aastas
  - CHF**** 1,00% aastas
  Konto väljavõte
  internetipangast tasuta
  kontorist***** 0,35 eurot/lk (min 3 eurot)
  - üks kord aastas kuni 12 kuud tagasi tehtud tehingute kohta tasuta
  Arvelduskonto sulgemine tasuta
  * Arvestatakse eurokonto kuu miinimumjäägilt. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta.
  ** Surfika paketi ja Arveldaja paketi kasutajale ning tähtajalise hoiuse ja lastehoiuse kliendile tasuta.
  *** Tasu kehtib mitteresidendist klientidele, kelle kuine keskmine arvelduskontode jääk on üle 150 000 euro.
  **** Tasu kehtib mitteresidendist klientidele, kelle kuine keskmine arvelduskontode jääk on üle 50 000 Šveitsi frangi.
  ***** Saatmisel lisandub edastamise tasu.