Maksed

Kasulikud lahendused maksete tegemiseks lihtsalt ja mugavalt

Makseid saate teha internetipangas ja kõigis meie kontorites nii Eestisse kui ka välisriikidesse. Lisaks saate anda pangale korralduse raha ülekandmiseks automaatselt, kasutades püsikorraldust või e-arve püsimakse teenust. Ka maksete laekumistel saate mugavalt silma peal hoida oma internetipangas või SMS-teenuse abil.
Aktiivsele arveldajale oleme loonud Arveldaja paketi, mis annab märkimisväärse säästu igapäevastelt pangateenustelt.

Makse liigist oleneb raha kohalejõudmise kiirus

 • Pangasisene makse - nii maksja kui ka saaja kontod on Krediidipangas ning raha jõuab saajani reeglina kohe.
 • Eesti-sisene tavamakse eurodes - raha jõuab saajani samal või järgmisel arvelduspäeval.
 • Eesti-sisene kiirmakse eurodes - arvelduspäeval kuni kella 16:00-ni algatatud makse puhul jõuab raha saajani tunni jooksul.
 • Euroopa ehk SEPA makse - raha jõuab saajani samal või järgmisel arvelduspäeval.
 • Muu välismakse - raha jõuab saajani reeglina kuni 5 arvelduspäeva jooksul sõltuvalt valitud maksetüübist.

 • Eesti-sisene tavamakse eurodes

  Eesti-sisese makse korral asuvad nii maksja kui ka saaja pank Eestis.
  1. veebruaril 2014. a hakkasid Eestis kehtima Euroopa Liidu ühtsed maksetingimused ning seetõttu toimuvad Eesti-sisesed tavamaksed eurodes nüüd Euroopa ehk SEPA maksetena.

  Eesti-sisene makse jõuab teise panka hiljemalt järgmisel arvelduspäeval. Kui makse on algatatud enne kella 15:30, siis jõuab see teise panka tavaliselt samal päeval.

  Mugavamaks ja lihtsamaks Eesti-siseseks arveldamiseks on Teil võimalik kasutada püsikorraldust, e-arvet ja e-arve püsimakset.

 • Eesti-sisene kiirmakse eurodes

  Kiireloomuliste maksete tegemiseks pakub Krediidipank Eesti-sisest kiirmakset. Arvelduspäeval kuni kella 16:00-ni algatatud kiirmakse saadetakse saaja panka viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe tunni jooksul.

 • Euroopa ehk SEPA makse

  Ühtne euromaksete piirkond (Single Euro Payments Area ehk SEPA) võimaldab terves Euroopa Majanduspiirkonnas teha makseid samadel tingimustel. See muudab arveldamise kogu piirkonnas soodsaks, lihtsaks, kiireks ja ühtseks.
  Euroopa makse jõuab teise panka hiljemalt järgmisel arvelduspäeval. Kui makse on algatatud enne kella 15:30, siis jõuab see teise panka tavaliselt samal päeval.

  Euroopa makse tingimused

  • makse valuuta on euro
  • maksja ja saaja pank asuvad SEPA riigis või territooriumil:
   Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Gibraltar, Guadeloupe, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Martinique, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsuse Guajaana, Prantsusmaa, Reunion, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari
  • maksele on märgitud saaja IBAN ja saaja panga BIC-kood
  • maksja ja saaja tasuvad ülekandekulud kahasse
  • maksja ja saaja pank on liitunud SEPA skeemiga

  Kui ülalmainitud tingimused ei ole täidetud, siis ei ole tegemist Euroopa ehk SEPA maksega ning teha tuleb muu välismakse.

 • Muu välismakse

  Kõikide välismaksete puhul, mis ei vasta Euroopa ehk SEPA makse tingimustele, on kasutusel mõiste muu välismakse. Muu välismakse korral jõuab raha saajani reeglina kuni 5 arvelduspäeva jooksul.

  Makse kiirus sõltub välismakse tüübist:

  • tavamakse - makse edastatakse maksevahendajale makse vastuvõtmisele järgneval arvelduspäeval;
  • kiirmakse - makse edastatakse maksevahendajale samal arvelduspäeval, kui see on esitatud panka enne kella 12.00;
  • kiirmakse ekspresstasuga - makse edastatakse maksevahendajale samal arvelduspäeval, kui see on esitatud panka enne kella 14:00 (kehtib ainult maksetele EUR-s ja USD-s).

  Välismaksega seotud teenustasukulud
  Teenustasu suurus sõltub makse tüübist ning sellest, kes kannab makse edastamisega seotud välispankade kulud:

  • tavaline ehk kulud kahasse (SHA)
   Kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluuta on lepinguriigi valuuta, siis maksja maksab oma panga (Krediidipanga) teenustasud ja saaja maksab oma panga teenustasud ning makset vahendavad pangad ei tohi maksest teha mahaarvamisi. Kui saaja pank ei asu Euroopa Majanduspiirkonnas ja/või maksevaluuta ei ole euro, siis tasub maksja oma panga (Krediidipanga) teenustasud ja makse saajani jõuab summa, millest kõik teised makse teostamisel osalevad pangad võivad oma teenustasud maha arvestada.
  • täissumma saajale ehk maksja kannab kõik kulud (OUR)
   Maksja tasub nii Krediidipanga kulud kui ka kõikide teiste pankade kulud. Sellisel juhul jõuab saajani üldjuhul kogu maksesumma. Juhul kui välismaksega seotud pankade kulude summa ületab maksja poolt makse esitamisel Krediidipangale tasutud teenustasusumma, debiteeritakse hiljem maksja kontolt lisatasu. Makset "täissumma saajale" on võimalik teha vaid siis, kui saaja pank ei asu Euroopa Majanduspiirkonnas ja/või maksevaluuta ei ole lepinguriigi valuuta.

 • Püsikorraldus

  Püsikorraldus sobib kindla suurusega regulaarsete maksete tasumiseks (nt lapse trenniraha või huviringi tasu).
  Püsikorraldus võimaldab kontolt automaatselt üle kanda kas kindla summa, konto jäägi või summa, mis ületab kindlaks määratud konto miinimumjääki.

  Miks kasutada?

  • Mugav - makse teostub automaatselt (maksetähtaegu ei pea meeles pidama).
  • Soodne - Arveldaja paketi kasutajale on tasuta.
  • Lihtne - peate vaid hoolitsema, et kontol oleks vajalik summa.

  Püsikorralduse lepingu tingimused

 • E-arve püsimakse

  Krediidipanga internetipangas saate tellida e-arveid, mis on paberarvega või e-posti teel saabuva arvega võrdsed maksedokumendid.
  Saabunud e-arvete mugavaks tasumiseks pakume Teile e-arve püsimakse teenust, mille alusel tasutakse saabunud e-arved automaatselt.

  Miks kasutada?

  • Mugav - e-arve püsimakse teostub automaatselt (maksetähtaegu ei pea meeles pidama).
  • Soodne - e-arve püsimakse on Arveldaja paketi kasutajale tasuta.
  • Lihtne - peate vaid hoolitsema, et kontol oleks makse tegemiseks vajalik summa.
  • Turvaline - e-arve on kättesaadav vaid Teie internetipangas.
  • Keskkonnasõbralik - kasvama jäävad paberarve tootmiseks vajalikud puud.

  E-arve püsimakse on mõeldud varieeruva suurusega regulaarselt esitatavate arvete tasumiseks (nt telefoni-, kommunaal-, ajakirjade- ja ajalehtede arved). E-arve püsimakse tingimused (maksepäev, makse limiit) saate ise määrata.

  E-arve püsimakse lepingu tingimused

 • IBAN ja BIC

  Maksete efektiivseks ja kiiremaks töötlemiseks on rahvusvaheliselt kasutusele võetud IBAN (International Bank Account Number).
  IBAN on rahvusvaheline kontonumber, mille struktuur on standardiseeritud. IBAN on tähtedest ja numbritest koosnev kombinatsioon, mis võimaldab identifitseerida kliendi konto mistahes riigi mistahes pangas neis riikides, kus on kasutusel IBANi standard.

  Lisaks saaja kontonumbrile sisaldab IBAN ka saaja panga ja riigi tunnust. IBAN koosneb 2-tähelisest riigi koodist, millele järgneb 2-kohaline kontrolljärk ning kuni 30-kohaline tähtedest ja/või numbritest koosnev siseriiklik kontonumber (BBAN – Basic Bank Account Number). Igas riigis on IBANi pikkus erinev, Eestis on IBAN 20-kohaline.

  BIC (Business Identifier Code) on 8- või 11-kohaline tähe- ja numbrikombinatsioon, mis võimldab üheselt identifitseetida panka, tuntud ka kui SWIFT-kood. Krediidipanga BIC on EKRDEE22.

  IBANi ja BICi kasutamine võimaldab maksete automaatset töötlemist, mis aitab vältida vigu ja viivitusi, mille tulemusena maksete liikumine kiireneb.

 • Hinnad

  Pangasisene makse (eurodes)
  kontorist 2 eurot
  - hoiukontole tasuta
  - korteriühistu tervikpaketi kontole 0,40 eurot
  - ühe ja sama isiku erinevate maksekontode vahel tasuta
  internetipangast tasuta
  püsikorraldus 0,20 eurot (Arveldaja paketis tasuta)
  püsikorraldus hoiukontole tasuta
  e-arve püsimakse 0,20 eurot (Arveldaja paketis tasuta)
  kasutushoiuse kontolt maksekontole lepingus märgitud etteteatamistähtajaga tasuta
  kasutushoiuse kontolt maksekontole etteteatamistähtajata (v.a. Surfika paketis) 0,5% summast
  (min 1,60 eurot)
  Pangasisene makse (välisvaluutas)
  kontorist 2 eurot
  internetipangast 0,20 eurot (Arveldaja paketis tasuta)
  Eesti-sisene makse (eurodes)
  kontorist
  - tavamakse 2 eurot
  - kiirmakse 15 eurot
  internetipangast
  - tavamakse 0,20 eurot (Arveldaja ja Surfika paketis tasuta)
  - kiirmakse 12 eurot
  püsikorraldus 0,20 eurot (Arveldaja paketis tasuta)
  e-arve püsimakse (Eesti-sisene) 0,20 eurot (Arveldaja paketis tasuta)
  makse laekumine (Eesti-sisene) tasuta
  maksejuhise tagasivõtmine pärast maksejuhise vastuvõtmist panga poolt (kui makse ei ole pangast välja saadetud) 3,20 eurot
  maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumiseteate edastamine (kui makse on pangast välja saadetud) 20 eurot
  Eesti-sisene makse (välisvaluutas) kehtivad muude välismaksete hinnad
  Euroopa ehk SEPA makse
  kontorist 2 eurot
  internetipangast 0,20 eurot (Arveldaja paketis tasuta)
  makse laekumine tasuta
  Muu välismakse
  kontorist
  - tavamakse 8 eurot
  - täissumma saajale** 30 eurot*
  - kiirmakse 15 eurot
  - kiirmakse täissumma saajale** 35 eurot*
  internetipangast
  - tavamakse 6 eurot
  - täissumma saajale** 25 eurot*
  - kiirmakse 12 eurot
  - kiirmakse täissumma saajale** 30 eurot*
  EUR kiirmakse ekspresstasu (kuni 14.00 väärtuspäev T+0) 20 eurot
  makse laekumine 5,75 eurot
  makse laekumine täissumma saajale tasuta
  maksejuhise parandamine ja tagasivõtmine pärast maksejuhise vastuvõtmist panga poolt (kui makse ei ole pangast välja saadetud) 20 eurot
  maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise teate edastamine (kui makse on pangast välja saadetud) 20 eurot + välispankade tasud
  Maksejuhiste täitmisest keeldumisest teavitamine
  posti teel 3,20 eurot
  e-posti või telefoni teel 1 euro
  internetipangas tasuta
  1 kuu jooksul pärast arvelduslepingu lõppemist laekunud summa edastamine mõne teise panga kontole kahekordne makse hind kontorist
  1 kuu jooksul pärast arvelduslepingu lõppemist laekunud summa väljamakse sularahas kahekordne tehingu hind kontorist
  * kui välispankade teenustasud ületavad maksja poolt saaja eest tasutud teenustasu, debiteeritakse vastav teenustasude vahe maksja maksekontolt
  ** makseid „täissumma saajale“ saab teha vaid siis, kui saaja pank ei asu Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis ja/või maksevaluuta ei ole Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi valuuta