Eluasemelaen

Laen, millega saate osta, ehitada või renoveerida oma kodu

Krediidipank aitab Teid eluasemelaenuga oma unistuste kodule lähemale.
Et teada saada, kui suurt summat, kui pikaks ajaks ning mis tingimustel on Teil võimalik laenata, võtke palun ühendust eralaenuhalduriga ja leppige kokku nõustamise aeg.

Esitan taotluse Arvutan kuumakse Registreerun laenunõustamisele

 • Tingimused

  • Minimaalne summa on 5000 eurot, maksimaalne summa sõltub Teie sissetulekutest ja tagatisest.
  • Tagasimakse tähtaeg on kuni 30 aastat.
  • Intressimäär on alates 6 kuu Euribor + intressimarginaal 2,50% laenujäägilt aastas.
  • Kinnisvara soetamisel on vajalik omafinantseering alates 15% ostetava kinnisvara hinnast. Teeme koostööd ka sihtasutusega KredEx, kelle käendusega on võimalik kodulaenu esimese sissemakse summat vähendada. Lugege lähemalt
   Rahalise omafinantseeringu puudumisel aktsepteerime lisatagatist (kinnisvara).
  • Eluasemelaenu põhitagatiseks jääb tavaliselt ostetav või renoveeritav kinnisasi, millele seatakse Krediidipanga kasuks hüpoteek.

 • Nõuded taotlejale

  • Eesti Vabariigi kodanik või alalist elamis- ja tööluba omav isik, kes on vähemalt 21-aastane.
  • Laenusaaja ei või olla laenuperioodi lõppemise hetkel vanem kui 75 aastat.
  • Laenusaaja minimaalne netosissetulek Tallinnas ja Harjumaal on 500 eurot kuus, Tartus ja Tartumaal 450 eurot kuus, muudes regioonides 400 eurot kuus.
  • Maksehäirete registris:
   - puuduvad kehtivad maksehäired;
   - on lubatud kuni 3 maksehäiret, kuid need peavad olema lõpetatud vähemalt 6 kuud tagasi;
   - sealhulgas 1 maksehäire finantsasutuse ees, kuid see peab olema lõpetatud vähemalt 12 kuud tagasi.

 • Taotlemine

  Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • elektrooniline või .pdf kujul taotlus
  • pass või ID kaart (koos elamis- ja tööloaga);
  • taotletava laenu kasutamise kalkulatsioon;
  • viimase 6 kuu kontoväljavõte. Töötasu ei ole vaja täiendavalt tõestada, kui see on viimased 6 kuud laekunud Krediidipanka;
  • muud sissetulekuid tõendavad dokumendid (üürilepingud, jms);
  • tagatisvara eksperthinnang, mis on koostatud Krediidipanga poolt aktsepteeritud kinnisvarafirma poolt.

  Vajadusel võib eralaenuhaldur küsida Teilt täiendavaid dokumente.

 • Laenuga kaasnevad kulud

  Lisaks igakuisele laenu tagasimaksele tuleb Teil arvestada täiendavate kulutustega, mis kaasnevad laenu võtmisega:

  • laenulepingu sõlmimise tasu;
  • notariaalse tagatislepingu sõlmimiseks notaritasu ja riigilõiv;
  • tagatisvara eksperthinnangu tasu;
  • tagatisvara kindlustamine.

  Tagatiseks olev objekt tuleb kindlustada kogu laenuperioodiks tulekahju, veeavarii, vandalismi ja loodusõnnetuse vastu. Aktsepteerime varade kindlustamisel kõiki Eestis registreeritud ja Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud varakindlustusseltse, mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel.
  Samuti võib kindlustuse küsimustes pöörduda sõltumatu nõustaja kindlustusmaakleri poole, kes aitab leida erinevate seltside pakkumiste hulgast kindlustusvõtja huvidele kõige paremini sobiva kindlustuse.
  Krediidipanga koostööpartneriks klientidele sobivaima varakindlustuse pakkumisel on Kominsur Kindlustusmaakler OÜ ja elukindlustuse leidmisel KindlustusEst Kindlustusmaakler.

 • Laenu tagastamine

  Üldjuhul tuleb eluasemelaenu intressi ja põhiosa makseid tasuda igakuiselt. Krediidipank peab need kinni Teie kontolt lepingus ja maksegraafikus kokkulepitud kuupäevadel.
  Laenu tagasimaksmisel on Teil võimalus valida kahe graafiku vahel:

  • annuiteetgraafik, mille eeliseks on ühesuurused igakuised tagasimaksed, kuid miinuseks suuremad intressikulud;
  • võrdsete põhiosa maksetega graafik, mille eeliseks on väiksem intressikulu võrreldes annuiteetgraafikuga, kuid miinuseks suuremad kuumaksed laenuperioodi alguses.

  Laenu tagasimaksmise ajal võib Teie rahaline olukord muutuda. Näiteks kui perre sünnib laps või kaotate töö, vähenevad sissetulekud. Sel juhul on võimalus võtta laenu tagastamisel maksepuhkust ja tasuda sellel perioodil Krediidipangale vaid intressimakseid.
  Samuti võib Teil tekkida võimalus laen osaliselt või täielikult ennetähtaegselt tagasi maksta. Kui Te teavitate Krediidipanka oma soovist 3 kuud ette, siis Krediidipank selle eest lisatasu ei võta.

 • Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 3,53% aastas järgmistel näidistingimustel: krediidisumma 40 000 €, tagastamise tähtaeg 22 aastat, lepingutasu 0 €, fikseerimata intress 6 kuu Euribor + marginaal 3,47% aastas (seisuga 29.12.2015 on 6 kuu Euribor -0,04% aastas; Euribori negatiivne väärtus arvestatakse intressi arvutamisel võrdseks nulliga ; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), krediidi kogusumma 57 231 € ja tagasimaksete summa 57 231€.
  Määr on arvestatud eeldusel, et krediidisumma võetakse kasutusele kohe täies mahus, põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Määras ei ole arvestatud tagatise seadmise ja kindlustamisega seotud kulusid.
 • Hinnad

  lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 0%-1% (max 640 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt)
  - intressimäära muutmine 0,5%-1% (min 64 eurot)
  - lõpptähtaja muutmine 0,5%-1% (min 64 eurot)
  - intressitüübi muutmine 1,5% (min 32 eurot)
  ennetähtaegne tagastamine*
  - fikseeritud intressiga laen ** kuni 1% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt
  - fikseerimata intressiga laen ** 3 kuu intresside summa tagastatavalt summalt
  maksepuhkus ja/või tähtaja pikendamine sama perioodi võrra (kuni kolmeks kuuks) 16 eurot
  maksepuhkus ja/või tähtaja pikendamine sama perioodi võrra (üle kolme kuu) 32 eurot
  põhiosa ja intressi maksepuhkus 64 eurot
  intresside ajatamine min 32 eurot, max 64 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. laenukohustuste puudumisel)
  - notariaalne 64 eurot
  - mittenotariaalne 32 eurot
  - notariaalne tehing väljaspool Krediidipanga kontorite asukohti 100 eurot
  maksegraafiku tüübi muudatus 32 eurot
  laenusaaja vahetamine, muutmine, lepingust väljaviimine (v.a. muudatused pärimistoimingute korral) 100 eurot
  viivisemäär 0,1% päevas, 36,5% aastas
  tagatise hindamine alates 40 eurot + käibemaks 20%
  teatis võlgnevusest
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 5 eurot
  teatis kindlustuse kohta
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 15 eurot
  * Vastavalt Võlaõigusseaduse §411-le
  ** Fikseeritud intressiga laenuks on laen, mille puhul on intress fikseeritud kogu laenuperioodiks.
  *** Fikseerimata intressiga laenuks loetakse ujuva baasintressiga ja marginaaliga laenu, mille esimest 6 kuud loetakse fikseeritud perioodiks. Ennetähtaegse tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette.
  Juhul, kui laenulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel.
  Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurdeantavalt summalt.
  Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu muudatusejärgselt laenujäägilt.