Miks kasutada kindlustusmaaklerit?

Erinevalt kindlustusseltsidest ja -agentidest, kes esindavad vaid seltsi huve, esindab kindlustusmaakler kliendi e. kindlustusvõtja huve. Klient annab kindlustusmaaklerile teada omapoolsest kindlustushuvist ja seejärel esitab maakler kliendile piisava hulga erinevate seltside pakkumisi kindlustuslepingu sõlmimiseks. Samuti pakub kindlustusmaakler kui sõltumatu nõustaja nende seast välja enda meelest kindlustusvõtja huvidele kõige paremini vastava.

Krediidipanga koostööpartneriks klientidele sobivaima varakindlustuse pakkumisel on Kominsur Kindlustusmaakler ja elukindlustuse leidmisel KindlustusEst Kindlustusmaakler.

Kindlustusmaakleri kasutamise eelised kliendile:

  • Aja kokkuhoid - kindlustusmaakler teeb kliendi eest töö ära. Klient peab vaid ühe korra oma soovi kirjeldama, selleks et saada parim kindlustuspakkumine. Maakler teostab kindlustusseltsidest saadud pakkumiste sõltumatu analüüsi ning aitab kliendil valida välja parima ja soodsama kindlustuskaitse. Läbirääkimiste teel kindlustusandjatega saavutab kliendile soodsaimad kindlustuslepingu tingimused, maksimaalselt garanteerides riskide kaitse ja lepingujärgsed väljamaksed kahju korral.
  • Raha kokkuhoid - läbi professionaalse hanke saab maakler hinnad madalamaks. Kindlustusmaakler aitab leida ja sõlmida parima hinna ja/või lepingutingimustega poliisi. Sageli saab kindlustusmaakler kindlustusfirmalt soodustust mida üksikkliendile ei pakuta. Samuti jälgib maakler pidevalt turusituatsiooni hindade ja tingimuste muutumise osas ning teavitab sellest klienti. Klient ei pea maksma
  • Sõltumatu - kindlustusmaakler esindab vaid kliendi huvisid. Ta on kliendi esindaja läbirääkimistel kindlustusandjatega ning seisab alati kliendi poolel, nii lepingu sõlmimisel kui ka kahjujuhtumi korral.
  • Professionaalne - maakler sõlmib kindlustuslepinguid iga päev ning tal on olemas vajalikud kogemused. Kindlustustingimuste juriidilises labürindis võib klient kergelt eksida, eriti kiirustades või kui kogemusi napib. Maakler teab ja tunneb kindlustusturul pakutavaid tooteid ja teenuseid ning on kursis turul toimuvate muutustega. Jälgib pidevalt kindlustusseltside näitajaid ning omab kliendi jaoks tähtsat infot kindlustusturu seisukorra kohta tervikuna ning eraldi kindlustusfirmade kaupa.
  • Pidev kindlustuskaitse olemasolu - maakler jälgib kindlustuslepingute lõppemisi ning hoolitseb nende õigeaegse pikendamise eest.
  • Isiklik nõustaja - kindlustuslepingute sõlmimisel aitab kliendil vormistada dokumente ning kontrollib nende täitmise õigsust. Kogu kindlustuslepingu kehtimise jooksul annab kliendile nõu kõikides kindlustust puudutavates küsimustes ja kahjujuhtumite käsitlemise kohta. Kindlustusjuhtumi korral aitab kliendil koguda ning vormistada kõik kindlustusfirmalt hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid, aitab kaasa võimalike vaidluste lahendamisel. Kontrollib kindlustushüvitiste väljamaksmist. Vajadusel pakub kliendile otseselt kindlustusega mitteseotud lisateenuseid, näiteks juriidiline nõustamine ja pretensioonide käsitlemine.