Laen kinnisvara tagatisel

Laen, mida saate kasutada oma äranägemise järgi

Kinnisvara tagatisel laenu puhul saate ise otsustada, kuidas laenuraha kasutada. Olgu selleks siis ettevõtlusega alustamine või selle edendamine, eluaseme renoveerimine, kinnisvara ostmine, pikale reisile minek, uue köögimööbli ja kodutehnika soetamine või muude soovide ja unistuste elluviimine, mis nõuavad suuremaid väljaminekuid.

Täpsemat infot laenuvõimaluste kohta küsige oma piirkonna eralaenuhaldurilt.

Esitan taotluse Arvutan kuumakse Registreerun laenunõustamisele

 • Tingimused

  • Minimaalne laenusumma on 5000 eurot.
  • Maksimaalne laenusumma on 100 000 eurot.
  • Tagasimakse tähtaeg on kuni 20 aastat.
  • Laenu tagatiseks on hüpoteek kinnisasjale.
  • Intressimäär on alates 6 kuu Euribor + 4,5% aastas.

 • Nõuded taotlejale

  • Eesti Vabariigi kodanik või alalist elamis- ja tööluba omav isik, kes on vähemalt 21 aastat vana.
  • Laenusaaja vanus laenuperioodi lõppemise hetkel on mitte vanem kui 75 aastat.
  • Laenusaaja minimaalne netosissetulek Tallinnas ja Harjumaal on 500 eurot kuus, Tartus ja Tartumaal 450 eurot kuus, muudes regioonides 400 eurot kuus.
  • Maksehäirete registris puuduvad kehtivad maksehäired.

 • Taotlemine

  Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • elektrooniline või .pdf kujul taotlus;
  • pass või ID kaart (koos elamis- ja tööloaga);
  • taotletava laenu kasutamise kalkulatsioon;
  • viimase 6 kuu kontoväljavõte. Töötasu ei ole vaja täiendavalt tõestada, kui see on viimased 6 kuud laekunud Krediidipanka;
  • muud sissetulekuid tõendavad dokumendid (üürilepingud, jms);
  • tagatisvara eksperthinnang, mis on koostatud Krediidipanga poolt aktsepteeritud kinnisvarafirma poolt.

 • Laenuga kaasnevad kulud

  Lisaks igakuisele laenu tagasimaksele tuleb Teil arvestada täiendavate kulutustega, mis kaasnevad laenu võtmisega:

  • laenulepingu sõlmimise tasu;
  • notariaalse tagatislepingu sõlmimiseks notaritasu ja riigilõiv;
  • tagatisvara eksperthinnangu tasu;
  • tagatisvara kindlustamine.

  Tagatiseks olev objekt tuleb kindlustada kogu laenuperioodiks tulekahju, veeavarii, vandalismi ja loodusõnnetuse vastu. Aktsepteerime varade kindlustamisel kõiki Eestis registreeritud ja Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud varakindlustusseltse, mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel.
  Samuti võib kindlustuse küsimustes pöörduda sõltumatu nõustaja kindlustusmaakleri poole, kes aitab leida erinevate seltside pakkumiste hulgast kindlustusvõtja huvidele kõige paremini sobiva kindlustuse.
  Krediidipanga koostööpartneriks klientidele sobivaima varakindlustuse pakkumisel on Kominsur Kindlustusmaakler OÜ ja elukindlustuse leidmisel KindlustusEst Kindlustusmaakler.

 • Laenu tagastamine

  Üldjuhul tuleb laenu intressi ja põhiosa makseid tasuda igakuiselt. Krediidipank peab need kinni Teie kontolt lepingus ja maksegraafikus kokkulepitud kuupäevadel.
  Laenu tagasimaksmisel on Teil võimalus valida kahe graafiku vahel:

  • annuiteetgraafik, mille eeliseks on ühesuurused igakuised tagasimaksed, kuid miinuseks suuremad intressikulud;
  • võrdsete põhiosa maksetega graafik, mille eeliseks on väiksem intressikulu võrreldes annuiteetgraafikuga, kuid miinuseks suuremad kuumaksed laenuperioodi alguses.

  Laenu tagasimaksmise ajal võib Teie rahaline olukord muutuda. Näiteks kui perre sünnib laps või kaotate töö, vähenevad sissetulekud. Sel juhul on võimalus võtta laenu tagastamisel maksepuhkust ja tasuda sellel perioodil Krediidipangale vaid intressimakseid.
  Samuti võib Teil tekkida võimalus laen osaliselt või täielikult ennetähtaegselt tagasi maksta. Kui Te teavitate Krediidipanka oma soovist 3 kuud ette, siis Krediidipank selle eest lisatasu ei võta.

 • Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 9,34% aastas järgmistel näidistingimustel:krediidisumma 10 000 €, tagastamise tähtaeg 5 aastat, lepingutasu 200 €, fikseerimata intress 6 kuu Euribor + marginaal 8,00% aastas (seisuga 30.12.2016 on 6 kuu Euribor -0,24% aastas; Euribori negatiivne väärtus arvestatakse intressi arvutamisel võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), krediidi kogusumma 12 396 € ja tagasimaksete summa 12 196 €.
  Määr on arvestatud eeldusel, et krediidisumma võetakse kasutusele kohe täies mahus, põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Krediidi saamisel tuleb sõlmida tagatisvara kindlustusleping. Määras ei ole arvestatud tagatise seadmise ja kindlustamisega seotud kulusid.
 • Hinnad

  lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 2% (min 150 eurot)
  lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt)
  - intressimäära muutmine 1% (min 65 eurot)
  - lõpptähtaja muutmine 1% (min 65 eurot)
  Ennetähtaegne tagastamine*
  - fikseeritud intressiga laen ** kuni 1% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt
  - fikseerimata intressiga laen ** 3 kuu intresside summa tagastatavalt summalt
  maksepuhkus ja/või tähtaja pikendamine sama perioodi võrra (kuni kolmeks kuuks) 20 eurot
  maksepuhkus ja/või tähtaja pikendamine sama perioodi võrra (üle kolme kuu) 35 eurot
  põhiosa ja intressi maksepuhkus 65 eurot
  intresside ajatamine min 20 eurot, max 35 eurot
  tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. laenukohustuste puudumisel)
  - notariaalne 65 eurot
  - mittenotariaalne 35 eurot
  - notariaalne tehing väljaspool Krediidipanga kontorite asukohti 100 eurot
  maksegraafiku tüübi muudatus 35 eurot
  maksekuupäeva muudatus 10 eurot
  laenusaaja vahetamine, muutmine, lepingust väljaviimine (v.a. muudatused pärimistoimingute korral) 100 eurot
  viivisemäär
  - fikseerimata intressimääraga laen seadusega kehtestatud viivisemäär**** 360 päevase aasta baasil
  - fikseeritud intressimääraga laen lepinguline intressimäär
  teatis võlgnevusest
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 5 eurot
  teatis kindlustuse kohta
  - esimene teatis tasuta
  - iga järgnev teatis 15 eurot
  * Vastavalt Võlaõigusseaduse §411-le
  ** Fikseeritud intressiga laenuks on laen, mille puhul on intress fikseeritud kogu laenuperioodiks.
  *** Fikseerimata intressiga laenuks loetakse ujuva baasintressiga ja marginaaliga laenu, mille esimest 6 kuud loetakse fikseeritud perioodiks. Ennetähtaegse tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette.
  **** Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär + 8% aastas.
  EKP intress võib muutuda 2 korda aastas, 1. jaanuaril ja 1. juulil. EKP muudetud intressimäär avaldatakse Ametlikes Teadaannetes www.ametlikudteadaanded.ee
  Juhul, kui laenulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel.
  Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurdeantavalt summalt.
  Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu muudatusejärgselt laenujäägilt.