Õppelaen

Õppelaen aitab pühenduda õpingutele

 • riigi poolt tagatud laen õpilastele ja üliõpilastele
 • õppelaenu intressimäär on 5% aastas
 • 2017/2018 õppeaastal on laenusumma kuni 1920 eurot

Õppelaenu abil saab tasuda õppemaksu, soetada vajalikke õppevahendeid ja katta elamis- ning muid kulusid, mis kaasnevad õppimisega Eestis või välismaal

Taotlen õppelaenu Soovin saada kliendiks

 • Nõuded taotlejale

  Õppelaenu on õigus saada Eesti Vabariigi kodanikul või Eesti Vabariigis alalist elamisluba omaval kodanikul:

  • kes õpib Eestis või välismaal osa- või täiskoormusega ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või keskhariduse baasil kutsekoolis;
  • kellel ei ole maksehäireid panga või kolmandate isikute ees;
  • kes ei ole akadeemilisel puhkusel.

  Laenusaajal võib olla kehtiv õppelaenuleping ainult ühe õppelaenu väljastava pangaga.

 • Taotlemine

  Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • elektrooniline laenutaotlus või .pdf kujul taotlus
  • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
  • välisriigis õppimise korral õppeasutuse tõend, kus on näidatud õppekava, õppevorm, õppekoormus, õpingute algus, nominaalne õppeaeg, ISCED (International Standard Classification of Education) taseme kood. Kui tõend ei ole eesti, inglise või vene keeles, on vaja esitada ka tõendi tõestatud tõlge.

  Paluge käendajatel sõlmida Krediidipangas käenduslepingud. Käendajatel on vaja Krediidipangale esitada:
  • oma andmetega ankeet;
  • käendaja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
  • kolme kuu kontoväljavõte, kui töötasu ei ole laekunud Krediidipanka.

  Kui käenduste asemel on tagatiseks kinnisvara, siis esitage pangale koos muude dokumentidega tagatisvara eksperthinnang, mis on koostatud Krediidipanga poolt aktsepteeritud kinnisvarafirma poolt.

  Esmataotleja õppelaenulepinguid ning nendega seotud käenduslepinguid saab sõlmida kõigis Krediidipanga kontorites. Õppelaenu hakatakse välja maksma alates 15. septembrist, välja arvatud esmakursuslased, kellele makstakse laen välja alates 1. oktoobrist.

  Õppelaenusaajatele, kellel on juba varasematest aastatest Krediidipangaga sõlmitud kehtiv laenuleping, kantakse laenusumma maksekontole automaatselt. Kui laenusaaja ei soovi saada laenusumma automaatset väljamaksmist, on vajalik esiatada vastavasisuline avaldus internetipangas või pangakontoris enne 15. septembrit.

  Elektrooniline käendaja ankeet .pdf kujul käendaja ankeet

 • Tagatised

  Õppelaenu tagatiseks on kahe täisealise Eesti Vabariigi kodaniku või Eestis alalise elamisloa alusel viibiva isiku käendus või hüpoteek Eestis asuvale kinnisvarale.

 • Riigi poolt pakutavad soodustused ja maksepuhkus

  • Maksepuhkus
   - Ajateenistuses viibimise ajaks peatub õppelaenu intressi arvestamine ja laenu tagasimaksmine.
   - Kuni 3-aastase lapse ühele vanemale peatub õppelaenu intressi arvestamine ja laenu tagasimaksmine kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.
   - Arst-residendil peatub õppelaenu intressi arvestamine ja laenu tagasimaksmine residentuuri lõpetamiseni.
  • Laenusaaja surma korral on laenusaaja pärijal, käendajal, tagatise omanikul või kolmandal isikul õigus taotleda riigilt õppelaenu kompenseerimist.
  • 80-100%-liselt püsivalt töövõimetuks tunnistatud tudeng saab taotleda riigilt õppealaenu täies ulatuses tasumist.
  • Laenusaaja lapse sügava puude tuvastamise korral tasub riik ühe lapsevanema õppelaenu täies ulatuses.

  Soodustusi saab taotleda, esitades pangale vastavasisulise avalduse. Täpsemat infot küsige eralaenuhaldurilt.

 • Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 5,3% aastas järgmistel näidistingimustel: krediidisumma 1920€, lepingutasu 2€, fikseeritud intress 5% aastas, krediidi kogusumma 1974€ ja tagasimaksete summa 1972€.
  Määr on arvestatud eeldusel, et laenusumma võetakse kasutusse viivitamata, täies mahus ning tagastatakse ühe aasta jooksul kaheteistkümne võrdse osamaksena võrdsete ajavahemike järel.

 • Hinnad

  lepingu sõlmimine 2 eurot
  lepingu muudatused
  - maksegraafiku muudatus 6 eurot
  - refinantseerimine 6 eurot