Hoiuste intressimäärad

 • Tähtajaline hoius

  kehtivad alates 26.06.2017

  EUR USD
  1-2 kuud 0,10% 0,05%
  3-5 kuud 0,30% 0,05%
  6-8 kuud 0,60% 0,10%
  9-11 kuud 0,90% 0,10%
  12-17 kuud 1,50% 0,15%
  18-23 kuud 1,60% 0,20%
  24-35 kuud 1,70% 0,25%
  36-47 kuud 1,80% 0,30%
  48-59 kuud 1,90% 0,35%
  60-120 kuud 2,00% 0,40%
  Intressimäärad igakuise intressimaksega on väiksemad 0,05% võrra.

  Tabelis toodud intressimäärad kehtivad tähtajalistele hoiustele kogusummas kuni 150 000 eurot kliendi kohta. Suuremate summade hoiustamise korral tingimused ja intressimäär kokkuleppel finantsturgude osakonnaga tel. 669 0943. NB! Pank salvestab telefoni teel edastatud valuuta sooduskursi päringud parema teenindamise eesmärgil.

  Erakliendile, kellel on hoiuselepingu sõlmimise hetkeks olnud Krediidipangas arvelduskonto vähemalt 3 aastat, lisandub eurohoiusele täiendav intress +0,05%.

  SEK ja GBP tähtajaliste hoiuste intressimäär on kõikidel tähtaegadel sõltumata lisatingimustest 0%.

 • Kogumishoiuse intressimäärad

  kehtivad alates 26.06.2017

  EUR
  6-8 kuud 0,30%
  9-11 kuud 0,40%
  12-17 kuud 0,60%
  18-23 kuud 0,90%
  24 kuud 1,00%
  Intressimäärad igakuise intressimaksega on väiksemad 0,05% võrra. Kontoris sõlmitud hoiuselepingu korral on intressimäärad 0,10% võrra madalamad.
 • Kasutushoiuse intressimäärad

  Krediidipank maksab intressi kasutushoiuse konto päevajäägilt, kogu päevajäägi ulatuses 0,02% aasta baasil. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta.

 • Lastehoiuse intressimäär

  Krediidipank maksab intressi lastehoiuse(EUR) konto päevajäägilt 2,00% aastas.
 • Arvelduskonto intressimäär

  Krediidipank maksab arvelduskontol olevale rahale (EUR) intressi konto kuu miinimumjäägilt 0,01% aastas. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta.