Hoiuste intressimäärad

Tutvu hoiustega

 • Tähtajaline hoius

  kehtivad alates 14.11.2016

  EUR USD
  1-3 kuud 0,20% 0,20%
  4-6 kuud 0,40% 0,40%
  7-9 kuud 0,60% 0,60%
  10-12 kuud 0,80% 0,80%
  13-18 kuud 1,00% 1,00%
  19-24 kuud 1,20% 1,05%
  25-60 kuud 1,50% 1,10%
  61-120 kuud 2,00% 1,20%
  Intressimäärad igakuise intressimaksega on väiksemad 0,05% võrra, seejuures intressimäär negatiivseks ei muutu (on minimaalselt 0%).

  Kontoris sõlmitud hoiuselepingu korral on intressimäärad 0,10% võrra madalamad. Lõplik intressimäär negatiivseks ei muutu.

  Tabelis toodud intressimäärad kehtivad tähtajalistele hoiustele kogusummas kuni 150 000 eurot või selle ekvivalent kliendi kohta. Suuremate summade hoiustamise korral tingimused ja intressimäär kokkuleppel finantsturgude osakonnaga tel. 669 0943.

  Erakliendile, kellel on hoiuselepingu sõlmimise hetkeks olnud Krediidipangas arvelduskonto vähemalt 3 aastat, lisandub täiendav intress +0,05% (v.a. GBP ja SEK).

  SEK ja GBP tähtajaliste hoiuste intressimäär on kõikidel tähtaegadel sõltumata lisatingimustest 0%.

 • Kogumishoiuse intressimäärad

  kehtivad alates 14.11.2016

  EUR
  6 kuud 0,20%
  7-9 kuud 0,30%
  10-12 kuud 0,40%
  13-18 kuud 0,50%
  19-24 kuud 0,60%
  Intressimäärad igakuise intressimaksega on väiksemad 0,05% võrra, seejuures intressimäär negatiivseks ei muutu (on minimaalselt 0%).
 • Kasutushoiuse intressimäärad

  Krediidipank maksab intressi kasutushoiuse konto päevajäägilt, kogu päevajäägi ulatuses 0,02% aasta baasil. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta.

 • Lastehoiuse intressimäär

  Krediidipank maksab intressi lastehoiuse(EUR) konto päevajäägilt 2,00% aastas.
 • Arvelduskonto intressimäär

  Krediidipank maksab arvelduskontol olevale rahale (EUR) intressi konto kuu miinimumjäägilt 0,01% aastas. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta.