Hooajaliste tööde laen põllumajandusettevõtjale

Hooajaliste tööde laen on mõeldud põllumajandusettevõtjatele nii kevadiste tööde kui ka muude hooajaliste tööde läbiviimiseks. Selle abil saab osta seemet, taimekaitsevahendeid, väetisi, sööda varumiseks vajalikke materjale, remontida tehnikat ning palgata vajalikku tööjõudu jms.

Hooajaliste tööde laenu näol on tegemist käibekapitalilaenuga ning Krediidipank võimaldab seda ka nn. sildlaenuna s.o. tulevikus toimuva laekumise vastu, näiteks sügisel saagi müügist saadava tasu vastu või riiklike põllumajandustoetuste laekumiste vastu.

Oluline on teada, et põllumajandusettevõtjatele antavaid laene käendab Krediidipanga koostööpartner Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES). MES-i käenduse saamiseks ei ole laenutaotlejal tarvis ise sihtasutuse poole pöörduda. Piisab sellest, kui Krediidipangale oma soovist teada anda ja pank ajab Teie eest asja korda. MES-i tingimuste kohaselt garanteerib sihtasutus kuni 80% laenusummast.

Summa ja tähtaeg:

  • Laenu minimaalne summa on 10 000 eurot;
  • maksimaalne summa kuni 100 000 eurot;
  • tähtaeg kuni 12 kuud. Võimalus pikendada tähtaega kuni 12 kuuks muid lepingutingimusi muutmata;
  • Lepingutasu kuni 1% laenusummalt.

Laenusumma väljamaksmine:

  • laenusumma väljamaksmine toimub ühekorraga või osade kaupa;
  • Krediidipank laenab omavahenditest ja annab MES´i nimel tagatise;
  • Krediidipank kannab laenusumma Teie ettevõtte maksekontole Krediidipangas.

Laenu tagasimaksmine:
Üldjuhul toimub laenu tagasimaksmine igakuiselt kas annuiteetmaksetena või võrdsete põhiosamaksetena.

Põllumajandusettevõtjad, kes soovivad investeerida põllumajandustehnikasse, uutesse hoonetesse või olemasolevate parendamisse, saavad Krediidipangast taotleda investeerimislaenu. Selle laenu puhul on tingimused valdavas enamuses samad, mis käibekapitalilaenugi puhul, kaasa arvatud MES-i käendus, kuid laenu tagasimakse tähtaeg on kuni 6 aastat, kinnisvaraobjektide soetamise ja parendamise puhul aga kuni 10 aastat.

Esitan taotluse

Rohkem infot saate äripanganduse kliendisuhete juhilt.