Tulge tööle!

Krediidipank tööandjana

Eesti Krediidipanga näo ja sisu loovad tema töötajad. Me hoolime oma inimestest ja hindame kõrgelt pühendunud ja professionaalset töötajat. Krediidipank areneb koos oma töötajatega, väärtustades seeläbi pikaajalisi ja stabiilseid töösuhteid. Vaadates tulevikku, on meie juurde tööle oodatud inimesed, kes peavad oluliseks avatud ja ausat suhtlemist nii üksteise, klientide kui ka koostööpartneritega. Usume, et väärtustades oma töötajaid, pakkudes neile kaasaegset töökeskkonda, sõbralikke omavahelis suhteid ning igakülgseid arenemisvõimalusi, loome pinnase asjatundlikuks ning professionaalseks kliendisuhtluseks.

Vabad töökohad

Kui meie kodulehel hetkel sobivat tööpakkumist ei leidu, siis saatke oma CV aadressile personal@krediidipank.ee ja võib juhtuda, et võtame Teiega ise ühendust.

Krediidipanga pakkumine, kui töötad meie juures

 • Toetame arendus- ja koolitustegevust
  Leiame, et haritud ja kompetentne töötaja on professionaalse ning avatud kliendisuhtluse aluseks ning toetame igat töötajat, kes seisab hea oma professionaalse arengu eest. Hindame organisatsioonisisest kogemuste edasiandmist ja väärtustame sisekoolitajate panust ettevõtte koolitustegevuste läbiviimisel. Vastavalt organisatsiooni vajadusele ja töö iseloomule võimaldame töötajatele väliskoolitusi. Krediidipank toetab ka oma töötajate tasemeõppes õppimist, võimaldades neile õppimise perioodiks osalise koormusega tööaega.
 • Pakume ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi
  Krediidipanga töötajana on Sul ka ettevõttesisesed karjäärivõimalused. Pakume oma töötajatele nii vertikaalseid kui ka horisontaalseid karjäärivõimalusi. Hindame ühtviisi kõrgelt töötajate soovi areneda nii spetsialisti tasandil kui ka liikuda juhtivale ametikohale. Aitame igati kaasa töötajate karjäärisoovidele ning arvestame uue ametikoha täitmisel alati ka sisemise potentsiaali kasutamisega.
 • Säilitame traditsioone ning loome uusi
  Krediidipangas toimuvad traditsiooniliselt igal aastal nii suvepäevad kui ka aastaalguse pidu. Väärtustame koos ajaveetmist ning leiame, et parema töötulemuse saavutamiseks tuleb kasuks osata ka koos lõõgastuda. Aeg-ajalt käime koos matkal, kinos, teatris. Igal aastal tunnustame oma parimaid töötajaid ning tõstame esile neid, kes saanud hakkama millegi erilisega. Peame meeles oma sünnipäevalapsi ja neid, kes meiega koos pikalt töötanud. Peresõbraliku organisatsioonina peame meeles, et meie töötajate lapsed ootavad jõuluvana ja kommikotti.
 • Panustame töötajate heaolusse
  Usume, et terves kehas on terve vaim ja soodustame oma töötajate sportimis- ning massaaživõimalusi, samuti organiseerime soodsamaid lõunasöögivõimalusi. Meie töötajatel on alates kolmandast tööaastast lisaks põhipuhkusele ka talvine staažipuhkus ning haigestumise korral saavad nad kasutada kolme tasustatud tervisepäeva kalendriaastas.