Arvelduslepingu tüüptingimused muutuvad alates 23. jaanuarist 2017

23.11.2016

Krediidipank viib alates 23. jaanuarist arvelduslepingu tüüptingimustesse sisse muudatuse. Muutub tingimuste punkt 2.6.3. Selle kohaselt on pangal õigus debiteerida kliendi kontot, kui kliendi kontole krediteeritud summale on esitatud tagastamise nõue ja pangal on tekkinud kahtlus, et tegemist võib olla pettuse, rahapesu või terrorismi rahastamisega ja klient ei ole panga määratud tähtajaks esitanud dokumente, mis selle kahtluse kõrvaldaks.

Uued tingimused on üleval kodulehel.

Teie Krediidipank